ASOCIACE FYZIOTERAPIE A REHABILITACE ZVÍŘAT ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Tělesná  cvičení  mohou  nahradit  mnoho  léků,  ale  žádný  lék  na  světe  nemůže  nahradit  tělesná cvičení  (Mosso).

EN

 • Kurz rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat č. 4
  6. 1. 2020


  Pro velký zájem o Kurz rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat otevíráme již 4. Kurz. Bližší podrobnosti o Kurzu
  zde:

   

  Na rok 2020 byly stanoveny tyto termíny prvních čtyř víkendů:

  • I. víkend 22.–24. 5. 2020 (Klinická anatomie kostí, kloubů a vazů – MVDr. Jan Beránek, Dipl ECVS MRCVS EBVS European Specialist in Small Animal Surgery)
  • II. víkend 19.–21. 6. 2020 (Klinická anatomie svalů, Fyziologie nervového vzruchu a svalové kontrakce – MVDr. Aleš Tomek, Dipl. ECVN European Specialist in Small Animal Neurology)
  • III. víkend 23.–25. 10. 2020 (Bolest: fyziologie a management – MVDr. Vojtěch Novák, CertVA, Patofyziologie hojení tkání – MVDr. Dorota Lippert, Klinická aplikace funkční neuroanatomie / neurofyziologie – MVDr. Aleš Tomek, Dipl. ECVN European Specialist in Small Animal Neurology)
  • IV. víkend 20.–22. 11. 2020 (Neurologické vyšetření, neurologická onemocnění - MVDr. Aleš Tomek, Dipl. ECVN European Specialist in Small Animal Neurology, Rehabilitační vyšetření – MVDr. Dorota Lippert)

  Podmínky účasti
  Po přihlášení do Kurzu je účastník povinen zaplatit do 2 týdnů od podání přihlášky 1/10 částky kurzu, tj. 13 200 Kč, aby byl zapsán do Seznamu přihlášených účastníků Kurzu.

  Platba Kurzu
  Platba se provádí na bankovní účet 115-3876460267 / 0100. Jako variabilní symbol uveďte IČ nebo rodné číslo. Do zprávy pro příjemce napište Kurz 4/1 – své jméno a příjmení. Po zaplacení této částky bude na Vámi zadané údaje zaslána faktura o zaplacení. Věnujte, prosím, pečlivou pozornost vyplnění fakturačních údajů v přihlášce.

  Storno poplatky
  Příprava kurzu a zajištění lektorů je náročné, přihlášení je závazné, proto v případě odhlášení platí tyto storno poplatky:

  - více jak 30 dní před začátkem: 50 %
  - 30 a méně dní přede začátkem: 100 %

  On-line přihláška
  On-line přihlášku na Kurz dne
  22.–24. 5. 2020 zobrazíte kliknutím na níže uvedené tlačítko. Po zaplacení poplatku bude vaše jméno uvedeno v tomto seznamu přihlášených. Přihlášku na I. víkend Kurzu č. 4 bude možné podat nejpozději do 26. 4. 2020 včetně.

   

  On-line přihláška    Podmínky účasti a platby

Členský příspěvek na rok 2020
1. 1. 2020

 

Dne 7. 12. 2019 byl na Shromáždění AFRZČR, z.s. schválen členský příspěvek na rok 2020 ve výši 1 200 Kč. Tento příspěvek je potřeba uhradit na účet AFRZČR, z.s.: 115-3876460267 / 0100 do 31. 3. 2020. Připomínáme, že dle Stanov AFRZČR, z.s. členství v Asociaci vzniká dnem schválení a zaregistrování nového člena Prezidiem Asociace a po zaplacení členského příspěvku. Tito pak obdrží Průkazku člena se známkou na rok 2020. Stávající členové po zaplacení obdrží známku na rok 2020.

 

 

Seminář 7. 12. 2019 - Rehabilitace sportovních a pracovních psů ve fotografiích
29. 12. 2019

 

V sobotu 7. 12. 2019 proběhl v Kongresovém a sportovně relaxačním centru Oáza Říčany, Seminář AFRZČR, z.s na téma Rehabilitace sportovních a pracovních psů. Přednášela Dr. Sabine Mai, MSc, MAS, CCRP a MVDr. Aleš Tomek, DipECVN. Připomeňme si Seminář ve fotografiích. Děkujeme všem sponzorům.

 

 

Fotodokumentace z 1. víkendu Kurzu č. 3
22. 10. 2019

 

Na prodloužený víkend 18. - 20. 10. 2019 se poprvé sešli studenti Kurzu č. 3. Byl to víkend věnovaný anatomii.  MVDr. Jan Beránek, DipECVS MRCVS EBVS European Specialist in Small Animal Surgery, CertCAAPR nejen teoreticky, ale i prakticky provedl naše studenty anatomií kostry, kloubů a vazů. Po zhlédnutí mnoha prezentovaných obrázků a vysvětlení mnoha anatomických názvu se studenti vrhli na kostru našeho Arnolda a jednotlivé zmíněné názvy si zhmotnili. Pozornosti neušli ani psi jednotlivých studentů, na nich si studenti ukázali anatomické struktury, které viděli na kostře Arnolda. Osovou kostru (lebka, páteř) přednesl v neděli MVDr. Aleš Tomek, DipECVN. Momenty z praktické výuky můžete vidět ve fotogalerii zde.

 

 

Další vzdělávání certifikovaných členů
16. 10. 2019

 

Cílem činnosti Asociace podle Stanov je se svou činností podílet rozhodnou měrou na systematickém a soustavném zvyšování odborné úrovně svých členů, především v oborech veterinární fyzioterapie a rehabilitace zvířat. Certifikovaní členové již odpovídající vzdělání mají, ale je potřeba aby si své poznatky upevňovali a rozšiřovali. Proto byl vytvořen kreditový systém, hodnotící jejich aktivity. Aby byli stále certifikovanými členy, je třeba za 3 roky certifikovaného členství nasbírat 30 bodů podle hodnocených aktivit a předložit deník pacientů. Toto tříleté období jim začíná běžet okamžikem, kdy se stali certifikovanými členy. Po uplynutí této doby musí Prezidiu Asociace předložit výčet svých aktivit a Prezidium rozhodne, zda podmínky kreditů splnili a zůstávají dále certifikovanými členy.

 

 

Fotodokumentace ze 7. víkendu Kurzu č. 2
8. 10. 2019

 

Hodně praktický byl 7. víkend našeho kurzu. Byl věnován masážím. Dozvěděli jsme se o tom, kdo potřebuje masáže, jak a proč se provádějí. Věnovali jsme se také myofasciálnímu systému, sportovním masážím a mobilizaci kloubů. Celý víkend nám teoreticky, a hlavně prakticky vše vysvětlila a ukázala Dr. Sabine Mai, MSc, MAS, FTA Physiotherapie & Rehabilitation, CCRP z Rakouska (www.physiovet.info). Abychom všemu dobře porozuměli, vše překládal jak z němčiny, tak angličtiny MVDr. Aleš Tomek, DipECVN. Stal se také našimi ústy, když jsme měli spoustu doplňujících dotazů. Fotografie z tohoto víkendu najdete zde.

 

 

Tříleté úsilí bylo korunováno úspěchem
4. 10. 2019

 

Podařil se velký krok v naplnění Cíle činnosti Asociace, a to podílet se na systematickém a soustavném zvyšování odborné úrovně svých členů v oborech veterinární fyzioterapie a rehabilitace zvířat. Již od svého vzniku se Asociace s Ministerstvem zemědělství podílela na vytvoření nové profesní kvalifikace Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat. Kvalifikace byla schválena v srpnu letošního roku a Asociace se stala tzv. Autorizovanou osobou, což znamená, že může pořádat zkoušky k této kvalifikaci. Více se dočtete v přiloženém článku zde.

 

 

Fotodokumentace z Workshopu 28. 9. 2019
1. 10. 2019

 

V den, kdy svátek slaví Václavové, 28. 9. 2019, se v Podomí sešli na workshopu zájemci, kteří se chtěli něco dozvědět o Sportovních traumatech psů. Během dne se účastnící seznámili s jednotlivými příčinami obtíží s pohybovým aparátem sportujících psů. Se zraněními a následnou rehabilitací problémů s hrudními končetinami seznámila účastníky Stephanie Kašparová, CCBW. Problémy pánevních končetin odprezentovala MVDr. Dorota Lippert. MVDr. Aleš Tomek Dip ECVN na závěr probral problémy související s páteří. MVDr. Andrea Lačňáková, CertCAAPR seznámila účastníky workshopu se svými bohatými zkušenostmi s chovem chrtů a jejich zraněními, které si způsobí v rámci dostihů. Na závěr workshopu jsme měli praktického pacienta. Nesouvisel přímo se sportovní tématikou, ale Amálka byla svým postižením velmi zajímavá. Všichni si jí vyšetřili a prodiskutovali její následnou terapii. Fotogalerii najdete zde.

 

 

Fotodokumentace z Workshopu 8. 6. 2019
23. 6. 2019

 

V sobotu 8. 6. se v hotelu Vrchovina v Podomí u Vyškova sešli na workshopu „Taping – Modifikované metody pro psy“ certifikovaní členové z Kurzu č. 1. Workshop vedla Dr. Sabine Mai. Účastnici se nejdříve seznámili s teorií tejpování na základě rozboru zveřejněných studií. Praktické použití tejpů si nejdříve účastníci vyzkoušeli na sobě. Největší část workshopu byla zaměřena na tejpování u psů v jednotlivých indikacích. Fotogalerii najdete zde.

 

 

Fotodokumentace z 6. víkendu Kurzu č. 2
15. 6. 2019

 

Šestý víkend Kurzu (31. 5. – 2. 6. 2019) byl zcela praktický pod vedením MVDr. Heleny Potfajové, Cert. fyzioterapeut IRSK-WINGS, Belgie, CertCAAPR. Byl to víkend, kdy získané teoretické vědomosti (anatomie, neurologie, ortopedie) byly převáděny do praxe. Účastníci se naučili a vyzkoušeli si fyzioterapeutické vyšetření, dozvěděli se o principech sestavování rehabilitačního plánu. Většina času byla potom věnována pasivní fyzioterapii, strečinku a mobilizaci kloubů. Prakticky si tyto činnosti vyzkoušeli účastníci na svých psech. Stejně jako loni i letos, krásné počasí umožnilo provádět část výuky na terase hotelu Vrchovina v Podomí. Účastníci Kurzu také prezentovali své pacienty. Fotogalerii naleznete zde.

 

 

Závěrečné zkoušky Kurzu rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat
5. 5. 2019

 

Ve dnech 25. – 26. 4. 2019 účastníci prvního Kurzu rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat č. 1 obhajovali svoje znalosti získané v Kurzu před zkušební komisí. Tuto tvořili MVDr. Aleš Tomek, DipECVN, MVDr. Jan Beránek, DipECVS MRCVS EBVS European Specialist in Small Animal Surgery a MVDr. Helena Potfajová, Certifikovaný fyzioterapeut Gent, B. Zkouška se skládala ze tří částí: písemný test (120 otázek), ústní zkoušení a ověření praktických dovedností. Každý ze zkoušených si vylosoval dva pacienty – ortopedického a neurologického, na kterých před zkušební komisí ukázal své znalosti. Od znalosti vylosované diagnózy, přes rehabilitační vyšetření, po navržení rehabilitačního plánu a jeho praktického provedení. Z 16 přihlášených do Kurzu č. 1 úspěšně zkoušku absolvovalo 14 účastníků a získali titul CertCAAPR a tím se stali certifikovanými členy naší Asociace. Fotogalerie ze zkoušky zde.

 

 

Fotodokumentace z 5. víkendu Kurzu č. 2
4. 5. 2019

 

Ve dnech 26. - 28. 4. 2019 seznámil studenty Kurzu č. 2 s problematikou ortopedie MVDr. Jan Beránek, DipECVS, MRCVS EBVS European Specialist in Small Animal Surgery. Na závěr víkendu obdrželi všichni účastníci knihu Dog in Motion (Fischer M.S., Lilje K.E.). Fotografie z tohoto víkendu jsou zde.

 

 

Plánované akce AFRZČR, z.s.
14. 3. 2019

 

Do plánovaných akcí Asociace byly přidány termíny akcí na rok 2019. Seznam plánovaných akcí naleznete zde.

 

 

Fotodokumentace ze 4. víkendu Kurzu č. 2
13. 3. 2019

 

Čtvrtý víkend Kurzu fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat č. 2 byl věnován neurologii. Fyziologií i patologickými stavy nervové soustavy s ohledem na rehabilitaci a fyzioterapii účastníky Kurzu č. 2 provedl poutavě MVDr. Aleš Tomek, Dipl.ECVN. Přednášky byly doplněny videi k jednotlivým diagnózám. Na přítomném pacientovi všichni kurzisté viděli a mohli si vyzkoušet neurologicko – ortopedické vyšetření, pod odborným dohledem. Foto zde.

 

 

14 statečných (zpověď prezidenta)
26. 2. 2019

 

Zde najdete zpověď prezidenta MVDr. Aleše Tomka, Dipl ECVN naší Asociace. Zamýšlí se a shrnuje první proběhlý Kurz rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat – zde.

 

 

Fotodokumentace z intenzivního rehabilitačního týdne Kurzu č. 1 (9. a 10. víkend)
17. 2. 2019

 

V týdnu od 4. 2. 2019 do 10. 2. 2019 se do Podomí u Vyškova sjeli účastníci Kurzu č. 1, netušíc, co je čeká. V pondělí je seznámila Dr. Vet Sabine Mai, MSc, MAS, FTA Physiotherapie & Rehabilitation CCRP (Austria) s komplexní problematikou fyzikálních metod terapie v rehabilitaci zvířat. Ve středu a ve čtvrtek se pod vedením MVDr. Doroty Rozenkrancové účastníci Kurzu věnovali prakticky pacientům na Veterinární klinice Vyvet ve Vyškově. V pátek potom začal poslední 10. víkend našeho Kurzu. Pátek a víkend byly věnovány prezentacím pacientů od jednotlivých účastníků Kurzu. Tyto prezentace byly proloženy přednáškami Bc. Ondřeje Pražáka, Dis o Základních principech neinvazivní laserové terapie, MUDr. Jiřího Jeřábka o Magnetoterapii, MVDr. Ivo Hyláka o Managementu fyzioterapie a rehabilitace zvířat očima veterinárního lékaře, Adama Dvořáčka o ortézách a MVDr. Aleše Tomka, Dipl ECVN o Managementu močového měchýře a Rehabilitaci u kritických pacientů. Fotodokumentaci z tohoto náročného týdne můžete shlédnout zde.

 

 

Fotodokumentace z nahrazeného 7. víkendu Kurzu č. 1
28. 1. 2019

 

Celosvětově známá Dr. Sabine Mai, MSc, MAS, FTA Physiotherapie & Rehabilitation, CCRP (Austria) zabývající se klasickou fyzioterapií, akupunkturou a manuální terapií, sportovní medicínou psů a koní a pořádající semináře a workshopy po celém světě, přijela přednášet do našeho kurzu ve dnech 18.–20. 1. 2019 (www.physiovet.info). Naše studenty seznámila s komplexní problematikou masáží, mobilizací kloubů, se spouštěcími body (Trigger Point) a myofasciálním systémem. Vždy po teoretickém úvodu následovaly hodiny praxí na psech našich studentů (od diagnostiky po návrh řešení zjištěných problémů). MVDr. Aleš Tomek Dipl. ECVN obdivuhodně zajišťoval překlad z němčiny a angličtiny do češtiny a obráceně. Fotografie z tohoto informacemi a praktickými dovednostmi nabytého víkendu najdete zde.

 

 

Seminář „Kritické situace nejen při rehabilitaci zvířat a doplňky výživy pro ortopedické pacienty“
10. 12. 2018

 

V sobotu 8. 12. 2018 proběhl v Kongresovém a sportovně relaxačním centru Oáza v Říčanech u Prahy náš první odborný seminář. Dopoledne bylo věnováno tématům hojení ran, kanabidiolům a chondroprotektivům. Přednášející M. Lovětínská, MVDr. T. Šnepová a PharmDr. MVDr. V. Vranová zaujaly účastníky přednášenými informacemi. S kritickými zdravotními stavy, se kterými se při rehabilitaci zvířat můžeme setkat, nás seznámili přední odborníci. MVDr. K. Najman seznámil účastníky s onemocněními kardiovaskulárního aparátu a s kardiopulmonální resuscitací. Akutní stavy spojené s onemocněním dýchacích cest nám přednesl a na promítaných videích ukázal MVDr. D. Hanzlíček, DVM. Na závěr MVDr. A. Tomek, Dipl. ECVN na videoukázkách i teoreticky přednesl kritické stavy způsobené abnormalitami v nervovém systému. Přednáškový den jsme zakončili Shromážděním členů AFRZČR, z.s. Náš seminář poctil návštěvou ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, MVDr. Zbyněk Semerád. Fotogalerii najdete zde.

 

 

Fotodokumentace z 8. víkendu Kurzu č. 1
1. 12. 2018

 

Jelikož 7. víkend Kurzu č. 1 se pro nemoc přednášejícího nekonal (bude v náhradním termínu) sešli se naši studenti 23. – 25. 11. 2018 v Podomí u Vyškova na 8. víkendu našeho Kurzu. Celý víkend byl věnován pohybu. MVDr. Roman Kvapil se ve své přednášce věnoval fyziologickým základům pohybu. Od funkční neuroanatomie k praxi ukázal cestu MVDr. Aleš Tomek Dipl. ECVN. Největší část tohoto víkendu strávili studenti pod vedením MVDr. Heleny Potfajové. Teoreticky, ale hlavně prakticky se studenti seznámili s přehledem psích sportů, kineziologií, asistovanou pohybovou terapií, aktivním terapeutickým cvičením, hydroterapií a základy tvorby rehabilitačních plánů. Fotografie z výuky tohoto víkendu můžete vidět zde.

 

 

Úspěch Asociace - výchova odborných veterinárních lékařů
19. 11. 2018

 

Na Sněmu Komory veterinárních lékařů byl schválen námi navržený a vyjednaný Vzdělávací řád umožňující veterinárním lékařům po absolvování našeho kurzu získat označení odbornosti Veterinární lékař autorizovaný KVL ČR ve fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. Více se dočtete v následujícím článku zde.

 

 

Fotodokumentace z 2. víkendu "Kurzu č. 2"
19. 11. 2018

 

Ve dnech 16. – 18. 11. 2018 proběhl druhý víkend Kurzu fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat č. 2. MVDr. Aleš Tomek, Dipl. ECVN probral s frekventanty Kurzu všechny svaly v těle psa a funkční neurofyziologii. Nejen teoreticky na promítaných obrázcích, ale ukázal jejich lokalizaci na kostře psa (náš Arnold). Neméně zajímavými modely se pak stali psi přítomných studentů. Součástí tohoto náročného víkendu bylo také ověření vědomostí formou testu z předchozího víkendu. Všichni úspěšně zvládli svůj první test. Fotografie z tohoto víkendu můžete vidět zde.

 

 

AFRZČR, z.s. v médiích
24. 6. 2018

 

Na TV Barrandov byla zmínka o naší Asociaci. Dostala se do Zpráv vysílaných na TV Barrandov dne 23. 6. 2018 od 18:30. Krom záběrů z Veterinární kliniky Vyvet ve Vyškově, zde najdete i zmínku o naší Asociaci. Na tuto reportáž se můžete podívat zde.

 

 

Fotodokumentace z 6. víkendu Kurzu
19. 6. 2018

 

V 6. víkendu Kurzu jsme přešli od teoretických informací nezbytných pro další části Kurzu k praktickým dovednostem nauky o fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. V přednáškách MVDr. Heleny Potfajové, Certifikovaný fyzioterapeut - Veterinární univerzita Ghent, jsme se dozvěděli více o fyzioterapeutickém vyšetření psa, o pasivním a asistovaném cvičení (PROM) a o strečinku. Vše jsme si po teoretických přednáškách vyzkoušeli pod odborným dozorem na přítomných psech. Vzhledem ke krásnému počasí jsme praktickou část výuky přesunuli na terasu našeho domovského vzdělávacího centra v hotelu Vrchovina v Podomí. Součástí vzdělávacího programu byly také povinné prezentace případů studentů Kurzu. Fotografie z výuky tohoto víkendu můžete vidět zde.

 

 

 • Kurz rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat č. 3
  21. 2. 2019


  Na podzim roku 2019 otevíráme pro velký zájem Kurz rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat č. 3. Bližší podrobnosti
  zde:

   

   

  Na rok 2019 byly stanoveny tyto termíny prvních dvou víkendů:

  • I. víkend 18.-20. 10. 2019 (Klinická anatomie kostí, kloubů a vazů) – MVDr. Jan Beránek, Dipl ECVS MRCVS EBVS European Specialist in Small Animal Surgery.
  • II. víkend 22.-24. 11. 2019 (Klinická anatomie svalů, Fyziologie nervového vzruchu a svalové kontrakce) – MVDr. Aleš Tomek, Dipl. ECVN European Specialist in Small Animal Neurology.

  Podmínky účasti:
  Po přihlášení do Kurzu je účastník povinen zaplatit do 2 týdnů od podání přihlášky 1/10 částky kurzu, tj. 13 200 Kč, aby byl zapsán do Seznamu přihlášených účastníků Kurzu.

  Příprava kurzu a zajištění lektorů je náročné, přihlášení je závazné, proto v případě odhlášení platí tyto storno poplatky:

  • více jak 30 dní před začátkem – 50 %
  • 30 a méně dní před začátkem – 100 %

  Platba se provádí na bankovní účet 115-3876460267/0100. Jako variabilní symbol uveďte IČ nebo rodné číslo. Do zprávy pro příjemce napište Kurz 3/1 – své jméno a příjmení.

  On-line přihláška:
  On-line přihlášku na Kurz dne
  18-20. 10. 2019 zobrazíte kliknutím na níže uvedené tlačítko. Po zaplacení poplatku bude vaše jméno uvedeno v tomto seznamu přihlášených. Přihlášku na I. víkend Kurzu č. 3 bude možné podat nejpozději do 30. 8. 2019 včetně.

        PODMÍNKY ÚČASTI A PLATBY ZA KURZ

Kurz č. 3 je již zaplněn!

10. 5. 2019

AFRZČR, z.s. v médiích
12. 6. 2018

 

Díky iniciativě našeho tajemníka MVDr. Ivoše Hyláka se zmínka o naší Asociaci dostala do Událostí v regionech na ČT 1. Zde se můžete podívat na tuto reportáž. Kromě záběrů z Veterinární kliniky Vyvet ve Vyškově, zde najdete i záběry z našeho Kurzu v Podomí. Video je k dispozici zde.

 

 

II.workshop AFRZČR, z.s. v Červené Řečici konaný dne 8. 5. 2018
13. 5. 2018

 

Téměř po roce jsme se opět se zájemci setkali v Turistické ubytovně u Pípalů na II. workshopu AFRZČR, z.s. Dopolední program začal přednáškou MVDr. Lenky Novobilské, Certif. Vet. Acupuncturist (IVAS). Ve své prezentaci nabyté konkrétními kazuistikami nás seznámila s problematikou akupunktury ve veterinární medicíně. Poté jsme se věnovali pod vedením Mgr. Eweliny Lichna z firmy Astar přístrojům, které mohou být využity v rehabilitaci zvířat. Jde o přístroje na elektroterapii, ultrazvukovou terapii, laseroterapii a magnetoterapii. Po obědě MVDr. Helena Potfajová na přilehlém cvičišti vedla část workshopu věnovanou cvičení na kavaletách. Zmínila se o indikacích jejich využití a ukázala nám prakticky, jak začít s tímto cvičením u každého psa. Většina účastníků se svými psy si mohla prakticky vyzkoušet tuto metodu. Některé okamžiky můžete vidět ve fotogalerii zde.

 

 

Fotodokumentace z 5. víkendu Kurzu
2. 5. 2018

 

Tento víkend byl ve znamení blížící se filipojakubské noci. Všichni účastníci našeho kurzu obdrželi kromě hodnotné knihy Dog in Motion (Fischer M.S., Lilje K.E.) svůj dopravní prostředek – koště. Ale nyní vážně. Průvodce ortopedií malých zvířat nám nebyl nikdo jiný než MVDr. Jan Beránek, Dipl ECVS MRCVS EBVS European Specialist in Small Animal Surgery, vykonávající ortopedickou praxi v anglickém referenčním centru St. Helens, Merseyside. Slovy jedné z účastnic: „Bylo to výživné!“.

 

 

Fotodokumentace z 4. víkendu Kurzu
23. 3. 2018

 

Neurologický víkend, tak by se dal nazvat čtvrtý víkend Kurzu fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat. Nejen s teorií, ale i prakticky nás seznámil MVDr. Aleš Tomek, Dipl. ECVN s provedením neurologického vyšetření a s neurologickými onemocněními. Mnoho zvířat s těmito onemocněními jsme viděli na promítaných videích. O tom, jak si vést kartu pacienta při rehabilitaci, aby naše práce byla systematická, nás seznámila MVDr. Dorota Rozenkrancová.

 

 

Fotodokumentace z 3. víkendu Kurzu
29. 1. 2018

 

Ve dnech 19.-21. 1. 2018 proběhl v zasněženém Podomí třetí víkend Kurzu I fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat. Víkend byl více teoretický. MVDr. Aleš Tomek, DipECVN přednášel funkční neuroanatomii. Bylo nám velkým potěšením a jsme velice poctěni, že současný prezident ČAVLMZ MVDr. Vojtěch Novák CertVA nám přijel odpřednášet problematiku bolesti a analgézie. O tom, jak se hojí jednotlivé tkáně jsme se dozvěděli z přednášek a perfektně připraveného posteru od MVDr. Doroty Rozenkrancové. Zde můžete vidět fotografie z probíhající výuky.

 

 

Kurz rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat č. 2
11. 12. 2017

 

Na podzim roku 2018 otevíráme Kurz rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat č. 2. Na rok 2018 byly stanoveny tyto termíny prvních dvou víkendů:

I.  víkend   19.-21. 10. 2018

II. víkend   16.-18. 11. 2018

 

 

Fotodokumentace z 2. víkendu Kurzu
26. 11. 2017

 

Ve dnech 24.-24. 11. 2017 proběhl druhý víkend Kurzu fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat. Zde můžete vidět fotografie z tohoto víkendu.

 

 

Fotodokumentace z 1. víkendu Kurzu
31. 10. 2017

 

Ve dnech 20.-22. 10. 2017 proběhl první víkend Kurzu fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat. Zde můžete vidět fotografie z probíhající výuky.

 

 

První Kurz fyzioterapie a rehabilitace zvířat zahájen
20. 10. 2017

 

Dnes 20. 10. 2017 se 16 účastníků prvního Kurzu fyzioterapie a rehabilitace zvířat z různých částí naší vlasti vydalo směrem Podomí u Vyškova. Mnoho z nás bylo překvapeno, že z údolí, kde se válela hustá mlha vyjeli do prosluněné části naší země. S mírným zpožděním začalo přednáškové a praktické turné úvodními slovy našich sponzorů. Krásné a praktické složky se studijními materiály přivezla MVDr. Katarina Dezorzová z firmy Tekro. Dvě knihy (Miller's Anatomy of the Dog a Canine Rehabilitation and Physical Therapy Dr. Millise) dovezla M. Rachůnková z firmy Alavis. Pro studenty kurzu budou velkým přínosem při jejich studiu. Ve své úvodní přednášce MVDr. D. Rozenkrancová podala přehled o rehabilitaci a fyzioterapii zvířat, který doplnila svými zkušenostmi ze své praxe. Krátkým vystoupením o své praxi tento úvod doplnila MVDr. H. Potfajová. Zbytek dne předával MVDr. A. Tomek své anatomické znalosti, které musí absolventi našeho Kurzu znát. Foto zde.

 

 

Sleva na magnetoterapeutické přístroje
8. 10. 2017

 

Byla vyjednána 5% sleva pro členy Asociace na magneto-terapeutické přístroje u firmy M-therapy. Více o přístrojích a kontakt na www.m-therapy.cz.

 

 

VEPRA
5. 5. 2017

 

Naše AFRZČR, z.s. byla přidána na stránky The Veterinary European Physical Therapy and Rehabilitation Association (VEPRA) – www.vepra.eu. VEPRA byla založena v roce 2009 a sdružuje a specialisty v oboru rehabilitace a fyzioterapie zvířat. Jejím cílem je podpora a práce na vzdělání a rozvoji tohoto oboru v každodenní praxi.

 

 

Etický kodex
23. 12. 2017

 

Činnost v oblasti fyzioterapie a rehabilitace je blízká a dotýká se úzce péče o zdraví zvířat. Určitě každý ví, že lékaři skládají Hippokratovu přísahu, která obsahuje základní etické principy pro výkon jejich povolání. A protože etika je teorie morálky i my bychom měli mít svoji stavovskou morálku, proto chceme vydat soubor morálních pravidel – etický kodex, který by měl každý, kdo provozuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat, dodržovat. Etický kodex fyzioterapeuta zvířat je dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla jeho práce. Dodržováním těchto pravidel se stává náš obor věrohodnější a profesionálnější.

 

 

Diplomovaný specialista
14. 2. 2017

 

Ohledně řádného členství v asociaci vznikl během posledních týdnů malý zádrhel v chápání termínu uvedeného ve stanovách asociace, koho vlastně míníme diplomovaným specialistou. To vysvětluje tento článek.

 

 

ARCHIVArchiv

 

Všechny starší články z této stránky naleznete v Archivu, kliknutím na tlačítko ARCHIV nebo volbou z nabídky.