ASOCIACE FYZIOTERAPIE A REHABILITACE ZVÍŘAT ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Tělesná  cvičení  mohou  nahradit  mnoho  léků,  ale  žádný  lék  na  světe  nemůže  nahradit  tělesná cvičení  (Mosso).

Členský příspěvek na rok 2019

 

Výše členského příspěvku na rok 2019 činí 1200,- Kč. Tento příspěvek je potřeba uhradit do 31. 3. 2019 na účet AFRZČR, z.s.:
115-3876460267 / 0100. Pro identifikaci platby do zprávy pro příjemce napište CP2019 – jméno a příjmení.

 

 

Fotodokumentace z nahrazeného 7. víkendu Kurzu č. 1

 

Celosvětově známá Dr. Sabine Mai, MSc, MAS, FTA Physiotherapie & Rehabilitation, CCRP (Austria) zabývající se klasickou fyzioterapií, akupunkturou a manuální terapií, sportovní medicínou psů a koní a pořádající semináře a workshopy po celém světě, přijela přednášet do našeho kurzu ve dnech 18.–20. 1. 2019 (www.physiovet.info). Naše studenty seznámila s komplexní problematikou masáží, mobilizací kloubů, se spouštěcími body (Trigger Point) a myofasciálním systémem. Vždy po teoretickém úvodu následovaly hodiny praxí na psech našich studentů (od diagnostiky po návrh řešení zjištěných problémů). MVDr. Aleš Tomek Dipl. ECVN obdivuhodně zajišťoval překlad z němčiny a angličtiny do češtiny a obráceně. Fotografie z tohoto informacemi a praktickými dovednostmi nabytého víkendu najdete zde.

 

 

Seminář „Kritické situace nejen při rehabilitaci zvířat a doplňky výživy pro ortopedické pacienty“

 

V sobotu 8. 12. 2018 proběhl v Kongresovém a sportovně relaxačním centru Oáza v Říčanech u Prahy náš první odborný seminář. Dopoledne bylo věnováno tématům hojení ran, kanabidiolům a chondroprotektivům. Přednášející M. Lovětínská, MVDr. T. Šnepová a PharmDr. MVDr. V. Vranová zaujaly účastníky přednášenými informacemi. S kritickými zdravotními stavy, se kterými se při rehabilitaci zvířat můžeme setkat, nás seznámili přední odborníci. MVDr. K. Najman seznámil účastníky s onemocněními kardiovaskulárního aparátu a s kardiopulmonální resuscitací. Akutní stavy spojené s onemocněním dýchacích cest nám přednesl a na promítaných videích ukázal MVDr. D. Hanzlíček, DVM. Na závěr MVDr. A. Tomek, Dipl. ECVN na videoukázkách i teoreticky přednesl kritické stavy způsobené abnormalitami v nervovém systému. Přednáškový den jsme zakončili Shromážděním členů AFRZČR, z.s. Náš seminář poctil návštěvou ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, MVDr. Zbyněk Semerád. Fotogalerii najdete zde.

 

 

Fotodokumentace z 8. víkendu Kurzu č. 1

 

Jelikož 7. víkend Kurzu č. 1 se pro nemoc přednášejícího nekonal (bude v náhradním termínu) sešli se naši studenti 23. – 25. 11. 2018 v Podomí u Vyškova na 8. víkendu našeho Kurzu. Celý víkend byl věnován pohybu. MVDr. Roman Kvapil se ve své přednášce věnoval fyziologickým základům pohybu. Od funkční neuroanatomie k praxi ukázal cestu MVDr. Aleš Tomek Dipl. ECVN. Největší část tohoto víkendu strávili studenti pod vedením MVDr. Heleny Potfajové. Teoreticky, ale hlavně prakticky se studenti seznámili s přehledem psích sportů, kineziologií, asistovanou pohybovou terapií, aktivním terapeutickým cvičením, hydroterapií a základy tvorby rehabilitačních plánů. Fotografie z výuky tohoto víkendu můžete vidět zde.

 

 

Úspěch Asociace - výchova odborných veterinárních lékařů

 

Na Sněmu Komory veterinárních lékařů byl schválen námi navržený a vyjednaný Vzdělávací řád umožňující veterinárním lékařům po absolvování našeho kurzu získat označení odbornosti Veterinární lékař autorizovaný KVL ČR ve fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. Více se dočtete v následujícím článku zde.

 

 

Fotodokumentace z 2. víkendu "Kurzu č. 2"

 

Ve dnech 16. – 18. 11. 2018 proběhl druhý víkend Kurzu fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat č. 2. MVDr. Aleš Tomek, Dipl. ECVN probral s frekventanty Kurzu všechny svaly v těle psa a funkční neurofyziologii. Nejen teoreticky na promítaných obrázcích, ale ukázal jejich lokalizaci na kostře psa (náš Arnold). Neméně zajímavými modely se pak stali psi přítomných studentů. Součástí tohoto náročného víkendu bylo také ověření vědomostí formou testu z předchozího víkendu. Všichni úspěšně zvládli svůj první test. Fotografie z tohoto víkendu můžete vidět zde.

 

 

AFRZČR, z.s. v médiích

 

Na TV Barrandov byla zmínka o naší Asociaci. Dostala se do Zpráv vysílaných na TV Barrandov dne 23. 6. 2018 od 18:30. Krom záběrů z Veterinární kliniky Vyvet ve Vyškově, zde najdete i zmínku o naší Asociaci. Na tuto reportáž se můžete podívat zde.

 

 

Fotodokumentace z 6. víkendu Kurzu

 

V 6. víkendu Kurzu jsme přešli od teoretických informací nezbytných pro další části Kurzu k praktickým dovednostem nauky o fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. V přednáškách MVDr. Heleny Potfajové,  Certifikovaný fyzioterapeut - Veterinární univerzita Ghent, jsme se dozvěděli více o fyzioterapeutickém vyšetření psa, o pasivním a asistovaném cvičení (PROM) a o strečinku. Vše jsme si po teoretických přednáškách vyzkoušeli pod odborným dozorem na přítomných psech. Vzhledem ke krásnému počasí jsme praktickou část výuky přesunuli na terasu našeho domovského vzdělávacího centra v hotelu Vrchovina v Podomí. Součástí vzdělávacího programu byly také povinné prezentace případů studentů Kurzu. Fotografie z výuky tohoto víkendu můžete vidět zde.

 

 

AFRZČR, z.s. v médiích

 

Díky iniciativě našeho tajemníka MVDr. Ivoše Hyláka se zmínka o naší Asociaci dostala do Událostí v regionech na ČT 1. Zde se můžete podívat na tuto reportáž. Kromě záběrů z Veterinární kliniky Vyvet ve Vyškově, zde najdete i záběry z našeho Kurzu v Podomí. Video je k dispozici zde.

 

 

II.workshop AFRZČR,z.s. v Červené Řečici konaný dne 8.5.2018

 

Téměř po roce jsme se opět se zájemci setkali v Turistické ubytovně u Pípalů na II. workshopu AFRZČR, z.s. Dopolední program začal přednáškou MVDr. Lenky Novobilské, Certif. Vet. Acupuncturist (IVAS). Ve své prezentaci nabyté konkrétními kazuistikami nás seznámila s problematikou akupunktury ve veterinární medicíně. Poté jsme se věnovali pod vedením Mgr. Eweliny Lichna z firmy Astar přístrojům, které mohou být využity v rehabilitaci zvířat. Jde o přístroje na elektroterapii, ultrazvukovou terapii, laseroterapii a magnetoterapii. Po obědě MVDr. Helena Potfajová na přilehlém cvičišti vedla část workshopu věnovanou cvičení na kavaletách. Zmínila se o indikacích jejich využití a ukázala nám prakticky, jak začít s tímto cvičením u každého psa. Většina účastníků se svými psy si mohla prakticky vyzkoušet tuto metodu. Některé okamžiky můžete vidět ve fotogalerii zde.

 

 

Fotodokumentace z 5. víkendu Kurzu

 

Tento víkend byl ve znamení blížící se filipojakubské noci. Všichni účastníci našeho kurzu obdrželi kromě hodnotné knihy Dog in Motion (Fischer M.S., Lilje K.E.) svůj dopravní prostředek – koště. Ale nyní vážně. Průvodce ortopedií malých zvířat nám nebyl nikdo jiný než MVDr. Jan Beránek, Dipl ECVS MRCVS EBVS European Specialist in Small Animal Surgery, vykonávající ortopedickou praxi v anglickém referenčním centru St. Helens, Merseyside. Slovy jedné z účastnic: „Bylo to výživné!“.

 

 

Fotodokumentace z 4. víkendu Kurzu

 

Neurologický víkend, tak by se dal nazvat čtvrtý víkend Kurzu fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat. Nejen s teorií, ale i prakticky nás seznámil MVDr. Aleš Tomek, Dipl. ECVN s provedením neurologického vyšetření a s neurologickými onemocněními. Mnoho zvířat s těmito onemocněními jsme viděli na promítaných videích.  O tom, jak si vést kartu pacienta při rehabilitaci, aby naše práce byla systematická, nás seznámila MVDr. Dorota Rozenkrancová.

 

 

Fotodokumentace z 3. víkendu Kurzu

 

Ve dnech 19.-21. 1. 2018 proběhl v zasněženém Podomí třetí víkend Kurzu I fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat. Víkend byl více teoretický. MVDr. Aleš Tomek, DipECVN přednášel funkční neuroanatomii. Bylo nám velkým potěšením a jsme velice poctěni, že současný prezident ČAVLMZ MVDr. Vojtěch Novák CertVA nám přijel odpřednášet problematiku bolesti a analgézie. O tom, jak se hojí jednotlivé tkáně jsme se dozvěděli z přednášek a perfektně připraveného posteru od MVDr. Doroty Rozenkrancové. Zde můžete vidět fotografie z probíhající výuky.

 

 

Kurz rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat č. 2

 

Na podzim roku 2018 otevíráme Kurz rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat č. 2. Na rok 2018 byly stanoveny tyto termíny prvních dvou víkendů:

   I.  víkend   19.-21. 10. 2018

   II. víkend   16.-18. 11. 2018

 

 

Fotodokumentace z 2. víkendu Kurzu

 

Ve dnech 24.-24. 11. 2017 proběhl druhý víkend Kurzu fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat. Zde můžete vidět fotografie z tohoto víkendu.

 

 

Fotodokumentace z 1. víkendu Kurzu

 

Ve dnech 20.-22. 10. 2017 proběhl první víkend Kurzu fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat. Zde můžete vidět fotografie z probíhající výuky.

 

 

První Kurz fyzioterapie a rehabilitace zvířat zahájen

 

Dnes 20. 10. 2017 se 16 účastníků prvního Kurzu fyzioterapie a rehabilitace zvířat z různých částí naší vlasti vydalo směrem Podomí u Vyškova. Mnoho z nás bylo překvapeno, že z údolí, kde se válela hustá mlha vyjeli do prosluněné části naší země. S mírným zpožděním začalo přednáškové a praktické turné úvodními slovy našich sponzorů. Krásné a praktické složky se studijními materiály přivezla MVDr. Katarina Dezorzová z firmy Tekro. Dvě knihy (Miller's Anatomy of the Dog a Canine Rehabilitation and Physical Therapy Dr. Millise) dovezla M. Rachůnková z firmy Alavis. Pro studenty kurzu budou velkým přínosem při jejich studiu. Ve své úvodní přednášce MVDr. D. Rozenkrancová podala přehled o rehabilitaci a fyzioterapii zvířat, který doplnila svými zkušenostmi ze své praxe. Krátkým vystoupením o své praxi tento úvod doplnila MVDr. H. Potfajová. Zbytek dne předával MVDr. A. Tomek své anatomické znalosti, které musí absolventi našeho Kurzu znát. Foto zde.

 

 

Sleva na magnetoterapeutické přístroje

 

Byla vyjednána 5% sleva pro členy Asociace na magneto-terapeutické přístroje u firmy M-therapy. Více o přístrojích a kontakt na www.m-therapy.cz.

 

 

VEPRA

 

Naše AFRZČR, z.s. byla přidána na stránky The Veterinary European Physical Therapy and Rehabilitation Association (VEPRA) – www.vepra.eu. VEPRA byla založena v roce 2009 a sdružuje a specialisty v oboru rehabilitace a fyzioterapie zvířat. Jejím cílem je podpora a práce na vzdělání a rozvoji tohoto oboru v každodenní praxi.

 

 

Etický kodex

 

Činnost v oblasti fyzioterapie a rehabilitace je blízká a dotýká se úzce péče o zdraví zvířat. Určitě každý ví, že lékaři skládají Hippokratovu přísahu, která obsahuje základní etické principy pro výkon jejich povolání. A protože etika je teorie morálky i my bychom měli mít svoji stavovskou morálku, proto chceme vydat soubor morálních pravidel – etický kodex, který by měl každý, kdo provozuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat, dodržovat. Etický kodex fyzioterapeuta zvířat je dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla jeho práce. Dodržováním těchto pravidel se stává náš obor věrohodnější a profesionálnější.

 

 

Diplomovaný specialista

 

Ohledně řádného členství v asociaci vznikl během posledních týdnů malý zádrhel v chápání termínu uvedeného ve stanovách asociace, koho vlastně míníme diplomovaným specialistou. To vysvětluje tento článek.

 

 

ARCHIVArchiv

 

Všechny starší články z této stránky naleznete v Archivu, kliknutím na tlačítko ARCHIV nebo volbou z nabídky.