ASOCIACE FYZIOTERAPIE A REHABILITACE ZVÍŘAT ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Tělesná  cvičení  mohou  nahradit  mnoho  léků,  ale  žádný  lék  na  světe  nemůže  nahradit  tělesná cvičení  (Mosso).

Výhody členství v Asociaci:

 

  • Přednostní právo účasti na vzdělávacích akcích Asociace
  • Výhodnější ceny seminářů a pořádaných akcí
  • Přístup k odborným článkům
  • Zveřejnění v seznamu členů včetně odkazů na vaše pracoviště
  • Certifikát člena asociace