ASOCIACE FYZIOTERAPIE A REHABILITACE ZVÍŘAT ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Tělesná  cvičení  mohou  nahradit  mnoho  léků,  ale  žádný  lék  na  světe  nemůže  nahradit  tělesná cvičení  (Mosso).

ZPĚT NA AKTUALITY

Workshop 15. 6. 2019, Vyškov - pozvánka a přihláška
6. 5. 2019

 

Rádi bychom Vás pozvali na Workshop - prezentace a konzultace vlastních pacientů a případové studie certifikovaných členů. Toto setkání je určeno pro členy Asociace, ale i další zájemce, zabývající se rehabilitací malých zvířat. Workshop se koná v sobotu 15. 6. 2019 v hotelu Vrchovina, v Podomí u Vyškova. Maximální počet účastníků workshopu je 25. Program, další podrobnosti a online přihlášku najdete zde.

 

 

Rehabilitace koní
30. 3. 2019

 

Nejen u malých zvířat (psi, kočky), se provádí rehabilitace a fyzioterapie. Velký prospěch a úspěchy sklízí i u koní. Jak se provádí u koní se můžete přijet podívat v den otevřených dveří do Centra rehabilitace koní V&E. Pozvánku naleznete zde.

 

 

Upozornění o zaplacení členského poplatku na rok 2019
13. 3. 2019

 

Výše členského příspěvku na rok 2019 činí 1200,- Kč. Tento příspěvek je potřeba uhradit do 31. 3. 2019 na účet AFRZČR, z.s.:
115-3876460267 / 0100. Pro identifikaci platby do zprávy pro příjemce napište CP2019 – jméno a příjmení.

 

 

Členský příspěvek na rok 2018

 

Výše členského příspěvku na rok 2018 je 1200,- Kč. Tento příspěvek je potřeba uhradit na účet AFRZČR:
115-3876460267 / 0100.

 

 

Seminář "Kritické situace nejen při rehabilitaci zvířat a doplňky výživy pro ortopedické pacienty"

 

Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z.s. ve spolupráci se sponzory Alavis a Fortify se těší na přihlášené účastníky odborného semináře, který se bude konat 8. 12. 2018 v Kongresovém a sportovně relaxačním centru Oáza Říčany na adrese V Chobotě 2112/21, 251 01 Říčany. Připravený program najdete zde.

 

 

Přihláška na Kurz rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat 2
(I. víkend)

 

On-line přihlášku na Kurz dne 19-21. 10. 2018 zobrazíte kliknutím na níže uvedené tlačítko. Po zaplacení poplatku bude vaše jméno uvedeno v tomto seznamu přihlášených. Přihlášku na I. víkend Kurzu č. 2 bude možné podat nejpozději do 30. 8. 2018 včetně.

 

 

 

 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA NA KURZ

PODMÍNKY ÚČASTI A PLATBY ZA KURZ

Uzávěrka prodloužena do 15. 9. 2018.
P o s l e d n í    2   v o l n á    m í s t a !

Workshop AFRZČR pro členy a další zájemce

 

Rádi bychom Vás pozvali na letošní Workshop. Tématem je představení akupunktury MVDr. L. Novobilskou a praktická rehabilitace ortopedických a neurologických psů a koček ukázaná na konkrétních případech z praxe. Toto setkání je určeno nejen pro členy Asociace, ale i pro další zájemce zabývající se rehabilitací malých zvířat. Jednáme s firmou dodávající terapeutické lasery a ultrazvuky, aby zde své výrobky presentovala. Workshop se koná v úterý 8. 5. 2018 v Červené Řečici v Turistické ubytovně u Pípalů. Maximální počet účastníků workshopu je 25. Program a další podrobnosti najdete zde, přihláška zde.

 

Vetclasses 2017

 

V sobotu 23. 9. a v neděli 24. 9. 2017 proběhl v kongresovém centru Aldis a.s. v Hradci Králové seminář a workshop pro veterinární sestry a další zájemce na téma Rehabilitace sportovních a pracovních psů. V sobotu si účastníci vyslechli 9 přednášek na dané téma. Předneseny byly přednášky Psí sporty z pohledu zátěže na pohybový aparát psa (Bc. K.Plačková, CCRP), Trénink a fyzioterapie sportujících psů (MVDr. H .Potfajová), Onemocnění sportujících psů – hrudní a pánevní končetiny a páteře (MVDr. M.Dvořák, PhD.), Je potřeba sportujícího psa krmit jinak? (MVDr. R. Kvapil) a Význam chiropraxe u sportujících psů (MVDr. V. Dolníčková). Přednášky byly doplněny přednesením kazuistik (MVDr. H. Potfajová, MVDr. K. Frühauf Kolářová a MVDr. D .Rozenkrancová). Na závěr dne proběhlo Shromáždění členů AFRZČR, z.s. Tohoto zasedání se zúčastnili i nečlenové Asociace, protože zde byly předneseny informace týkající se připravovaného Kurzu a o jeho akreditaci. V neděli pod vedením MVDr. H. Potfajové proběhl workshop, kde si účastníci ve dvou skupinách mohli prakticky vyzkoušet fyzioterapeutické techniky před a po výkonu sportovních a pracujících psů.

 

I.workshop AFRZČR, z.s v Červené Řečici konaný dne 11. 6.

 

Děkujeme všem účastníkům za aktivní přístup a MVDr. Heleně Potfajové za profesionální vedení celého workshopu. V krátkém filmu můžete shlédnout fotografie z této povedené akce - zde.

 

Členský příspěvek na rok 2017

 

Dne 14. 1. 2017 na svém zasedání Prezidium AFRZČR rozhodlo, že výše členského příspěvku na rok 2017 je 1200,- Kč. Tento příspěvek je potřeba uhradit na účet AFRZČR:

115-3876460267 / 0100. Připomínáme, že dle Stanov AFRZČR členství v Asociaci vzniká dnem schválení a zaregistrování nového člena Prezidiem Asociace a po zaplacení členského příspěvku.

 

Kurz veterinární rehabilitace malých zvířat

 

V prvním Kurzu rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat, který začíná svým prvním víkendem 20.-22. 10. 2017 zbývá poslední volné místo.

 

Kurz veterinární rehabilitace malých zvířat

 

Novinky týkající se Kurzu sledujte zde. Aktuálně: byl určen první termín Kurzu: 20-22. 10. 2017 a byly formulovány podmínky pro získání certifikátu. Online přihláška na první Kurz je k dispozici zde.

 

Workshop AFRZČR pro členy asociace a další zájemce

 

Rádi bychom Vás pozvali na první Workshop pacientů týkající se rehabilitace ortopedických a neurologických psů a koček. Toto setkání je určeno pro členy asociace, ale i další zájemce, zabývající se rehabilitací malých zvířat. Workshop se koná v neděli 11. 6. 2017 v Červené Řečici v Turistické ubytovně u Pípalů. Maximální počet účastníků workshopu je 25. Program a další podrobnosti najdete zde, přihláška je zde.

 

Kurz veterinární rehabilitace malých zvířat

 

Práce na našem kurzu pokračuje. Již Vám můžeme sdělit první dva víkendové termíny:

I. víkend 20.-22. 10. 2017,

II. víkend 23.-25. 11. 2017

 

Téma víkendu: Anatomie a fyziologie pohybového aparátu (základy anatomie, kosterní aparát, klouby, vazy, svaly), funkční neuroanatomie, fyziologie nervového vzruchu a svalové kontrakce, základy pohybové fyziologie, biomechanika

 

Místo: enviromentální centrum ZOO parku Vyškov

 

Další podrobnosti o těchto prvních dvou víkendech našeho kurzu budeme postupně zveřejňovat jak se budou vyjasňovat a definitivně potvrzovat.

 

Kurz veterinární rehabilitace malých zvířat

 

Bližší informace (obsah kurzu a seznam přednášejících) o připravovaném Kurzu veterinární rehabilitace malých zvířat, naleznete zde.

 

Rehabilitace malých zvířat

 

K úspěšné rehabilitaci neurologických a ortopedických pacientů je nutná dobře naplánovaná a provedená fyzioterapie. Aby se fyzioterapie stala efektivní je nutné mít znalosti o všech možných metodách, které mohou pomoci pacientovi s návratem do plnohodnotného života. Umět je správně zařadit do rehabilitačního plánu konkrétního pacienta je potom věcí komplexních znalostí osoby provádějící rehabilitaci. Stručný přehled metod a technik je uveden v tomto článku.

 

Zapsání do spolkového rejstříku

 

Dne 10. 12. 2016 byla Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat, z.s. zapsána do spolkového rejstříku vedeného u krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L22222.

 

Sponzoring malpy plačtivé

 

Prostory ZOO parku Vyškov se staly místem, kde vnikl z pléna požadavek na založení organizace sdružující odborníky v oblasti fyzioterapie a rehabilitace zvířat. Stalo se tak při semináři Fyzioterapie psů I, který se uskutečnil 30. 4. 2016 právě v ZOO parku Vyškov. V upomínku zrodu myšlenky v tomto místě jsme si vybrali roztomilé a velmi inteligentní zvířátko malpu plačtivou z tohoto ZOO parku a stali se jeho sponzorem. Tyto roztomilé opičky jsou také společností Helping Hands: Monkey Helpers for the Disabled, Inc cvičené a bezplatně zapůjčované tělesně postiženým lidem v USA, jako asistenční zvířata na pomoc při každodenních činnostech. Tato pomoc je pro nás symbolem pomoci, kterou chtějí členové Asociace na oplátku poskytnout postiženým zvířatům.

 

Historie založení Asociace

 

Na základě vzniklého požadavku z dubnového semináře "Fyzioterapie psů I" byla založena a bude vám představena Asociace fyzioterapie zvířat České republiky, z.s. Program je k dispozici zde.