ASOCIACE FYZIOTERAPIE A REHABILITACE ZVÍŘAT ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Tělesná  cvičení  mohou  nahradit  mnoho  léků,  ale  žádný  lék  na  světe  nemůže  nahradit  tělesná cvičení  (Mosso).

Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky vznikla s cílem sdružovat veterinární lékaře, odborníky v rehabilitaci zvířat a ostatní zájemce o oblast

fyzioterapie a rehabilitace zvířat. Asociace chce svou činností především přispět v oblasti soustavného zvyšování odborné úrovně svých členů. Tohoto svého cíle chce dosáhnout pomocí:

 

  • sdružování veterinárních lékařů, odborníků v rehabilitaci zvířat a ostatních zájemců, kteří se zabývají problematikou fyzioterapie a rehabilitace zvířat
  • zajištění a zprostředkování výměny zkušeností mezi jednotlivými členy Asociace
  • zprostředkování informací ze zahraničních periodik a odborných publikací
  • zajištění kontaktů se zahraničními organizacemi podobného zaměření
  • organizováním odborných programů: konferencí, seminářů a kurzů
  • vydavatelské činnosti odborných publikací se zaměřením na fyzioterapii a rehabilitaci zvířat
  • prováděním výzkumných prací v oblasti fyzioterapie a rehabilitace zvířat a jejich šířením mezi odbornou i laickou veřejnost
  • šíření osvěty v oblasti a o oblasti fyzioterapie a rehabilitace zvířat