ASOCIACE FYZIOTERAPIE A REHABILITACE ZVÍŘAT ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Tělesná  cvičení  mohou  nahradit  mnoho  léků,  ale  žádný  lék  na  světe  nemůže  nahradit  tělesná cvičení  (Mosso).

Přihláška na Kurz rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat 2
(I. víkend)

 

On-line přihlášku na Kurz dne 19-21. 10. 2018 zobrazíte kliknutím na níže uvedené tlačítko. Po zaplacení poplatku bude vaše jméno uvedeno v tomto seznamu přihlášených. Přihlášku na I. víkend Kurzu č. 2 bude možné podat nejpozději do 30. 8. 2018 včetně.

 

 

 

 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA NA KURZ

PODMÍNKY ÚČASTI A PLATBY ZA KURZ

Fotodokumentace z 4. víkendu Kurzu

 

Neurologický víkend, tak by se dal nazvat čtvrtý víkend Kurzu fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat. Nejen s teorií, ale i prakticky nás seznámil MVDr. Aleš Tomek, Dipl. ECVN s provedením neurologického vyšetření a s neurologickými onemocněními. Mnoho zvířat s těmito onemocněními jsme viděli na promítaných videích.  O tom, jak si vést kartu pacienta při rehabilitaci, aby naše práce byla systematická, nás seznámila MVDr. Dorota Rozenkrancová.

 

 

Workshop AFRZČR pro členy a další zájemce

 

Rádi bychom Vás pozvali na letošní Workshop. Tématem je představení akupunktury MVDr. L. Novobilskou a praktická rehabilitace ortopedických a neurologických psů a koček ukázaná na konkrétních případech z praxe. Toto setkání je určeno nejen pro členy Asociace, ale i pro další zájemce zabývající se rehabilitací malých zvířat. Jednáme s firmou dodávající terapeutické lasery a ultrazvuky, aby zde své výrobky presentovala. Workshop se koná v úterý 8. 5. 2018 v Červené Řečici v Turistické ubytovně u Pípalů. Maximální počet účastníků workshopu je 25. Program a další podrobnosti najdete zde, přihláška zde.

 

 

Fotodokumentace z 3. víkendu Kurzu

 

Ve dnech 19.-21. 1. 2018 proběhl v zasněženém Podomí třetí víkend Kurzu I fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat. Víkend byl více teoretický. MVDr. Aleš Tomek, DipECVN přednášel funkční neuroanatomii. Bylo nám velkým potěšením a jsme velice poctěni, že současný prezident ČAVLMZ MVDr. Vojtěch Novák CertVA nám přijel odpřednášet problematiku bolesti a analgézie. O tom, jak se hojí jednotlivé tkáně jsme se dozvěděli z přednášek a perfektně připraveného posteru od MVDr. Doroty Rozenkrancové. Zde můžete vidět fotografie z probíhající výuky.

 

 

Členský příspěvek na rok 2018

 

Výše členského příspěvku na rok 2018 je 1200,- Kč. Tento příspěvek je potřeba uhradit na účet AFRZČR:
115-3876460267 / 0100.

 

 

Kurz rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat č. 2

 

Na podzim roku 2018 otevíráme Kurz rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat č. 2. Na rok 2018 byly stanoveny tyto termíny prvních dvou víkendů:

   I.  víkend   19.-21. 10. 2018

   II. víkend   16.-18. 11. 2018

 

 

Fotodokumentace z 2. víkendu Kurzu

 

Ve dnech 24.-24. 11. 2017 proběhl druhý víkend Kurzu fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat. Zde můžete vidět fotografie z tohoto víkendu.

 

 

Fotodokumentace z 1. víkendu Kurzu

 

Ve dnech 20.-22. 10. 2017 proběhl první víkend Kurzu fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat. Zde můžete vidět fotografie z probíhající výuky.

 

 

První Kurz fyzioterapie a rehabilitace zvířat zahájen

 

Dnes 20. 10. 2017 se 16 účastníků prvního Kurzu fyzioterapie a rehabilitace zvířat z různých částí naší vlasti vydalo směrem Podomí u Vyškova. Mnoho z nás bylo překvapeno, že z údolí, kde se válela hustá mlha vyjeli do prosluněné části naší země. S mírným zpožděním začalo přednáškové a praktické turné úvodními slovy našich sponzorů. Krásné a praktické složky se studijními materiály přivezla MVDr. Katarina Dezorzová z firmy Tekro. Dvě knihy (Miller's Anatomy of the Dog a Canine Rehabilitation and Physical Therapy Dr. Millise) dovezla M. Rachůnková z firmy Alavis. Pro studenty kurzu budou velkým přínosem při jejich studiu. Ve své úvodní přednášce MVDr. D. Rozenkrancová podala přehled o rehabilitaci a fyzioterapii zvířat, který doplnila svými zkušenostmi ze své praxe. Krátkým vystoupením o své praxi tento úvod doplnila MVDr. H. Potfajová. Zbytek dne předával MVDr. A. Tomek své anatomické znalosti, které musí absolventi našeho Kurzu znát. Foto zde.

 

 

Sleva na magnetoterapeutické přístroje

 

Byla vyjednána 5% sleva pro členy Asociace na magneto-terapeutické přístroje u firmy M-therapy. Více o přístrojích a kontakt na www.m-therapy.cz.

 

 

VEPRA

 

Naše AFRZČR, z.s. byla přidána na stránky The Veterinary European Physical Therapy and Rehabilitation Association (VEPRA) – www.vepra.eu. VEPRA byla založena v roce 2009 a sdružuje a specialisty v oboru rehabilitace a fyzioterapie zvířat. Jejím cílem je podpora a práce na vzdělání a rozvoji tohoto oboru v každodenní praxi.

 

 

Etický kodex

 

Činnost v oblasti fyzioterapie a rehabilitace je blízká a dotýká se úzce péče o zdraví zvířat. Určitě každý ví, že lékaři skládají Hippokratovu přísahu, která obsahuje základní etické principy pro výkon jejich povolání. A protože etika je teorie morálky i my bychom měli mít svoji stavovskou morálku, proto chceme vydat soubor morálních pravidel – etický kodex, který by měl každý, kdo provozuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat, dodržovat. Etický kodex fyzioterapeuta zvířat je dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla jeho práce. Dodržováním těchto pravidel se stává náš obor věrohodnější a profesionálnější.

 

 

Diplomovaný specialista

 

Ohledně řádného členství v asociaci vznikl během posledních týdnů malý zádrhel v chápání termínu uvedeného ve stanovách asociace, koho vlastně míníme diplomovaným specialistou. To vysvětluje tento článek.

 

 

ARCHIVArchiv

 

Všechny starší články z této stránky naleznete v Archivu, kliknutím na tlačítko ARCHIV nebo volbou z nabídky.