ASOCIACE FYZIOTERAPIE A REHABILITACE ZVÍŘAT ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Tělesná  cvičení  mohou  nahradit  mnoho  léků,  ale  žádný  lék  na  světe  nemůže  nahradit  tělesná cvičení  (Mosso).

ZPĚT NA KURZ

Přihláška na Kurz rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat
(I. víkend)

 

On-line přihlášku na Kurz dne 20-22. 10. 2017 zobrazíte kliknutím na níže uvedené tlačítko. Po zaplacení poplatku bude vaše jméno uvedeno v tomto seznamu přihlášených. Přihlášku na I. víkend bude možné podat nejpozději do 24. 9. 2017 včetně.

 

 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA NA KURZ

 

PODMÍNKY ÚČASTI A PLATBY ZA KURZ

 

 

Kurz veterinární rehabilitace malých zvířat

 

Práce na našem kurzu pokračuje. Již Vám můžeme sdělit první dva víkendové termíny:

I. víkend 20.-22. 10. 2017,

II. víkend 23.-25. 11. 2017

 

Téma víkendu: Anatomie a fyziologie pohybového aparátu (základy anatomie, kosterní aparát, klouby, vazy, svaly), funkční neuroanatomie, fyziologie nervového vzruchu a svalové kontrakce, základy pohybové fyziologie, biomechanika

 

Místo: enviromentální centrum ZOO parku Vyškov

 

Další podrobnosti o těchto prvních dvou víkendech našeho kurzu budeme postupně zveřejňovat jak se budou vyjasňovat a definitivně potvrzovat.

 

 

Základní informace o kurzu

 

Jednou z důležitých informací o kurzu je to, co vše budete muset absolvovat k jeho úspěšnému zakončení. O obsahu jsme Vás již informovali a najdete jej na našich stránkách. Takže úspěšný absolvent bude muset:

 

  1. Zúčastnit se 10 přednáškových víkendů (pátek-neděle). V rámci každého víkendu, vedle teoretických přednášek, bude 30-50% praktická část.
  2. Absolvovat praxi 2 týdny na vybraných pracovištích. Bližší informace se včas dozvíte.
  3. Vypracování a prezentace 3 vlastních pacientů (v rámci ústní zkoušky?).
  4. Složení zkoušky po absolvování všech výše uvedených bodů. Zkouška bude mít 3 části:
    1. Praktická zkouška
    2. Písemný test
    3. Ústní zkouška

 

Po úspěšném absolvování zkoušek obdrží dotyčný certifikát. Kurz by měl dostat úřední platnost, probíhají konečná jednání na ministerstvu a s Komorou veterinárních lékařů.

 

 

Kurz veterinární rehabilitace malých zvířat

 

Bližší informace (obsah kurzu a seznam přednášejících) o připravovaném Kurzu veterinární rehabilitace malých zvířat, naleznete zde.