ASOCIACE FYZIOTERAPIE A REHABILITACE ZVÍŘAT ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Tělesná  cvičení  mohou  nahradit  mnoho  léků,  ale  žádný  lék  na  světe  nemůže  nahradit  tělesná cvičení  (Mosso).

ZPĚT NA KURZ

Základní informace o kurzu

 

Jednou z důležitých informací o kurzu je to, co vše budete muset absolvovat k jeho úspěšnému zakončení. O obsahu jsme Vás již informovali a najdete jej na našich stránkách. Takže úspěšný absolvent bude muset:

 

  1. Zúčastnit se 10 přednáškových víkendů (pátek-neděle). V rámci každého víkendu, vedle teoretických přednášek, bude 30-50% praktická část.
  2. Absolvovat praxi 2 týdny na vybraných pracovištích. Bližší informace se včas dozvíte.
  3. Vypracování a prezentace 3 vlastních pacientů (v rámci ústní zkoušky?).
  4. Složení zkoušky po absolvování všech výše uvedených bodů. Zkouška bude mít 3 části:
    1. Praktická zkouška
    2. Písemný test
    3. Ústní zkouška

 

Po úspěšném absolvování zkoušek obdrží dotyčný certifikát. Kurz by měl dostat úřední platnost, probíhají konečná jednání na ministerstvu a s Komorou veterinárních lékařů.

 

Kurz veterinární rehabilitace malých zvířat

 

Bližší informace (obsah kurzu a seznam přednášejících) o připravovaném Kurzu veterinární rehabilitace malých zvířat, naleznete zde.

 

Přihláška na Kurz rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat
(I. víkend)

 

On-line přihlášku na Kurz dne 20-22. 10. 2017 zobrazíte kliknutím na níže uvedené tlačítko. Po zaplacení poplatku bude vaše jméno uvedeno v tomto seznamu přihlášených. Přihlášku na I. víkend bude možné podat nejpozději do 24. 9. 2017 včetně.

 

Kurz veterinární rehabilitace malých zvířat

 

Práce na našem kurzu pokračuje. Již Vám můžeme sdělit první dva víkendové termíny:

I. víkend 20.-22. 10. 2017,

II. víkend 23.-25. 11. 2017

 

Téma víkendu: Anatomie a fyziologie pohybového aparátu (základy anatomie, kosterní aparát, klouby, vazy, svaly), funkční neuroanatomie, fyziologie nervového vzruchu a svalové kontrakce, základy pohybové fyziologie, biomechanika

 

Místo: enviromentální centrum ZOO parku Vyškov

 

Další podrobnosti o těchto prvních dvou víkendech našeho kurzu budeme postupně zveřejňovat jak se budou vyjasňovat a definitivně potvrzovat.