Prezident Asociace – MVDr. Aleš Tomek, Dipl. ECVN

Po absolutoriu na Veterinární a farmaceutické Univerzitě v Brně v roce 1999 pracoval nejdříve půl roku jako veterinární lékař na všeobecné veterinární ošetřovně, poté do roku 2001 jako asistent chirurgie a ortopedie na klinice Jaggy v Brně.  V říjnu 2001 nastoupil internship na oddělení klinické neurologie na Vetsuisse Fakultät ve švýcarském Bernu. Tento pobyt pokračoval rezidenčním programem v neurologii na téže univerzitě. Svoji rezidenturu ukončil v červnu 2006 a začal pracovat na klinice Jaggy v Brně jako neurolog, neurochirurg a specialista na fyzioterapii. V roce 2007 pak složil závěrečnou zkoušku a stal se diplomovaným specialistou v neurologii European College of Veterinary Neurology (Dipl. ECVN).  Od roku 2010 působí také jako konzultant na rakouské klinice Chirurgisches Zentrum für Kleintiere, provozované Dr. Draganem Lorinsonem ve Vösendorfu.  V roce 2016 byl spoluzakladatelem Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat ČR, z.s. a stal se prezidentem asociace. Kromě své klinické činnosti Dr. Tomek pravidelně přednáší a publikuje v tuzemsku i v zahraničí.


Více prezident Asociace – Eva Hrníčková, CertCAAPR

Po vystudování gymnázia a následně VOŠ v oboru diplomovaný fyzioterapeut, jsem přes 15 let pracovala v nemocnici, na ambulantním i lůžkovém oddělení, jako fyzioterapeut. Důležitou součástí práce fyzioterapeuta je pro mě nutnost celoživotního vzdělávání. Prošla jsem celou řadou kurzů a seminářů. Po příchodu nového člena rodiny (český strakatý pes) mě napadlo spojit lásku ke zvířatům s rehabilitací. Hledala jsem tedy možnost vzdělávání v tomto oboru, až jsem narazila na ASOFYREZ. Z výběru menších kurzů a seminářů, byl kurz pod záštitou Asofyrez pro mě jediná správná volba, jak získat ucelené vzdělání v tomto oboru, pod vedením těch nejlepších odborníků. Přihlásila jsem se tedy na kurz, a v září 2020 úspěšně kurz ukončila zkouškou. V průběhu kurzu zasáhl osud a byla mi nabídnuta práce na úžasné veterinární klinice. Nabídku jsem s nadšením a pokorou přijala.


Člen prezidia – MVDr. Lenka Penčáková, CertCAAPR

Po ukončení studia na gymnáziu, jsem se rozhodovala mezi studiem humánní fyzioterapie a veterinárního lékařství. Nakonec zvítězil dětský sen a v roce 2008 jsem promovala na VFU Brno. Následně jsem pracovala na veterinárních klinikách, v prvoliniové praxi i pro různé typy útulků a soukromých depozit pro opuštěná zvířata. V roce 2017 jsem se přihlásila do prvního kurzu pořádaného pod hlavičkou Asociace a fyzioterapie malých zvířat České republiky, z.s. a nikdy toho nelitovala. Studium mi rozšířilo obzory, otevřelo mi oči, naskytlo nevídané možnosti pro uplatnění a začala jsem se naplno věnovat čistě fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat ve vlastní praxi. Tak se mi tedy splnily oba mé profesní sny najednou a jsem velice ráda, že se mohu věnovat práci, která mě baví a dává mi smysl.

cs_CZ