ASOCIACE FYZIOTERAPIE A REHABILITACE ZVÍŘAT ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Tělesná  cvičení  mohou  nahradit  mnoho  léků,  ale  žádný  lék  na  světe  nemůže  nahradit  tělesná cvičení  (Mosso).

EN

Rehabilitace je činnost, jejímž cílem je optimální znovuobnovení schopností jedince, které byly sníženy v důsledku úrazu či onemocnění. Fyzioterapie se potom zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu.

 

Rehabilitace malých zvířat

 

[MVDr. Aleš Tomek, Dipl. ECVN]

K úspěšné rehabilitaci neurologických a ortopedických pacientů je nutná dobře naplánovaná a provedená fyzioterapie. Aby se fyzioterapie stala efektivní je nutné mít znalosti o všech možných metodách, které mohou pomoci pacientovi s návratem do plnohodnotného života. Umět je správně zařadit do rehabilitačního plánu konkrétního pacienta je potom věcí komplexních znalostí osoby provádějící rehabilitaci. Stručný přehled metod a technik je uveden v tomto článku.