ASOCIACE FYZIOTERAPIE A REHABILITACE ZVÍŘAT ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Tělesná  cvičení  mohou  nahradit  mnoho  léků,  ale  žádný  lék  na  světe  nemůže  nahradit  tělesná cvičení  (Mosso).

EN

Jak se stát členem Asociace

 

Členem Asociace se může stát, na základě písemné přihlášky, každý veterinární lékař, odborník v rehabilitaci zvířat a zájemce o oblast fyzioterapie a rehabilitace zvířat.

 

Členství je rozděleno na dvě skupiny:

 

Certifikovaný člen je osoba, která již v minulosti absolvovala komplexní odborné vzdělání v oblasti fyzioterapie zvířat a je schopna své vzdělání doložit platným mezinárodním certifikátem, nebo jiným dokladem o takovém vzdělání. Tímto vzděláním je myšleno:

 

 • dokončený kurz fyzioterapie a rehabilitace pod hlavičkou Asociace
 • certifikované zahraniční vzdělávání pod vyhlášenými institucemi (CCRP, CCRT, CCRA)
 • renovované zahraniční kurzy pod vedením diplomovaného specialisty nebo zahraniční asociace pro fyzioterapii a rehabilitaci zvířat
 • dlouhodobá stáž (3 a více měsíců) na pracovišti s diplomovaným specialistou
 • získaný titul evropského specialisty v oboru fyzioterapie, nebo Dipl.ECSV či Dipl.ECVN, které se rehabilitace týkají

 

O zařazení uchazeče do skupiny Certifikovaných členů rozhodne Prezidium na základě předložených dokumentů ze strany uchazeče.

 

Člen je osoba, která má zájem být členem Asociace, chce využívat jejích výhod, a zároveň ideálně do 3 let od registrace doplní své vzdělání dle podmínek Asociace, aby se mohl stát Certifikovaným členem.

 

V blízké budoucnosti představí Asociace koncept vzdělávání, které bude vyhovovat a přibližovat se odbornosti fyzioterapeutů zvířat v západní Evropě a v Americe.

 

Členský příspěvek na daný rok

 • Výše členského příspěvku na daný rok je schvalována Shromážděním Asociace.
 • Připomínáme, že dle Stanov AFRZČR členství v Asociaci vzniká dnem schválení a zaregistrování nového člena Prezidiem Asociace a po zaplacení členského příspěvku.

 

Stanovy Asociace jsou k dispozici ZDE.

 

Postup odeslání přihlášky

 

 • Klikněte na tlačítko "ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA".
 • Zobrazí se vám formulář - ten vyplňte a odešlete.
 • Úspěšné odeslání formuláře bude indikováno textem "přihláška byla úspěšně odeslána".

 

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Výhody členství v Asociaci

 

 • Přednostní právo účasti na vzdělávacích akcích Asociace
 • Výhodnější ceny seminářů a pořádaných akcí
 • Přístup k odborným článkům
 • Zveřejnění v seznamu členů včetně odkazů na vaše pracoviště