ASOCIACE FYZIOTERAPIE A REHABILITACE ZVÍŘAT ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Tělesná  cvičení  mohou  nahradit  mnoho  léků,  ale  žádný  lék  na  světe  nemůže  nahradit  tělesná cvičení  (Mosso).

EN

Pooperační péče a rehabilitace

 

[MVDr. Roman Kvapil, 3. 2. 2018]

Překlad kapitoly Pooperační péče a rehabilitace, kterou napsal Darryl L. Millis, je z knihy BSAVA - Manual of Canine and Feline Musculoskeletal Disorders. Jsou v ní popsány postupy pooperační péče o pacienta a principy rehabilitace bezprostředně po ortopedických operacích.


[Houlton J. E. F., Cook J. L., Innes J. F.: BSAVA Manual of Canine and Feine Musculoskeletal Disorders, BSAVA, 2005, 193 - 201]

 

Anatomie páteře

 

[MVDr. Roman Kvapil]

Páteř – columna vertebralis tvoří pevnou oporu trupu, ale poskytuje současně dík svému zvláštnímu spojení mezi jednotlivými obratli tělu dostatek pohyblivosti. Kromě ocasního úseku je nejpohyblivější krční páteř; zvláště hlavový a čepovcový kloub umožňují rozsáhlé pohyby hlavy. Nejméně pohyblivým úsekem páteře je kromě křížové kosti hrudní páteř, která se jedině u šelem může vydatně prohnout a vyhrbit.

 

 

Kloubní chrupavka

 

[MVDr. Milan Štourač, CSc.]

V chovu psů se v podstatě neustále řeší otázka kloubů, kloubní výživy, adekvátní zátěže a fyziologického vývoje kloubů. Co to vlastně kloub je, jaká je jeho stavba, co je to kloubní výživa a je pro psy nutná? Podívejme se z tohoto hlediska na problematiku kloubů podrobněji.

 

 

 

Hojení poranění pohybového aparátu a rehabilitace

 

[MVDr. Kvapilová Renata a MVDr. Kvapil Roman]

Článek se věnuje problematice hojení poranění pohybového aparátu v návaznosti na rehabilitaci. Popisuje obecné fáze hojení: zánětlivá fáze, reparativní fáze a re-modelační fáze. Popsáno je hojení kostí, šlach, vazů a kloubní chrupavky. U hojení každé tkáně je popsán vliv hojení na rehabilitaci pacienta.

 

 

 

Dysplazie kyčelních kloubů – o co se vlastně jedná a hlavně co s tím?

 

[MVDr. Helena Potfajová]

Kyčelní kloub je svým tvarem kulový kloub. Díky svému utváření poskytuje kloub velký ROM (range of motion = rozsah pohybu ve směru extenze, flexe, abdukce, addukce a rotace. Dysplazie kyčelního kloubu je polyfaktoriální, geneticky podmíněné vývojové onemocnění. Vývoj onemocnění je od instability k artritidě a degenerativnímu onemocnění kloubu. Definitivní diagnóza se stanoví na základě rentgenologického vyšetření. Klíčovými body terapie je zvládnutí bolesti a obnovení přirozeného pohybu. U psů s dysplazií kyčelního kloubu není vhodné zavádět striktní klidový režim, který má za následek úbytek svalové hmoty, omezení ROM a stagnační otok a negativně ovlivňuje celkový průběh onemocnění.

 

Nejčastější ortopedické diagnózy k rehabilitaci

 

[MVDr. Milan Dvořák, Ph.D.]

S rozvojem moderní medicíny jdou ruku v ruce stále větší a větší požadavky majitelů zájmových zvířat na veterinární lékaře ve smyslu úplného návratu zdraví zvířete a dokonce i zachování jeho sportovní aktivity. Pokud je rehabilitace zahájena na pacientovi bez znalosti jeho přesné diagnózy, může být nemožné dosažení očekávaného klinického zlepšení nebo může dokonce dojít ke zhoršení jeho stavu společně se zhoršením možnosti plného uzdravení.

 

 

Nejčastější neurologické diagnózy k rehabilitaci

 

[MVDr. Aleš Tomek, Dipl. ECVN]

Rehabilitace znamená obnovu, zlepšení a uchování funkce jednotlivých systémů pomocí působení různých fyzikálních vlivů s cílem vrátit jedince do normálního života. Cíle rehabilitačního programu jsou: návrat do normální aktivity, trénink koordinace, návrat chůze, trénink fyziologického postoje, návrat spontánní motoriky, udržení svalové hmoty a napětí svalů, udržení rozsahu hybnosti kloubů a šlach a redukce bolesti. Dále se článek zabývá onemocněními nervové soustavy v návaznosti na cíle rehabilitace. Zmíněny jsou infarkt mozku, inflamatorní/infekční onemocnění, traumata mozku, traumata míchy, onemocnění vestibulárního aparátu, Wobbler syndrom, atlanto-axiální malformace/instabilita/luxace, nádory míchy a okolních struktur, protruze/extruze meziobratlové plotýnky, infarkt míchy, degenerativní myelopatie, syndrom cauda equina a onemocnění periferního nervového systému.

 

Rehabilitace psů

 

[MVDr. Roman Kvapil]

Překlad kapitoly Rehabilitace psů, kterou napsala Lowri Davies BVSc Dip ACVSMR MRCVS, Specialist in canine sports medicine and rehabilitation. Kapitola vyšla v knize Pain Management in Veterinary Practice. Jsou v ní popsány principy a možnosti ovlivnění bolesti pomocí rehabilitace.

 

Egger Ch. M., Love L., Doherty T. Pain Management in Veterinary Practice. John Wiley & Sons. Inc., 2014, 133-147

 

 

Paroxysmální stavy – záchvaty, křeče, kolapsy, poruchy pohybu

 

[MVDr. Aleš Tomek, DipECVN]

Pod pojmem křeče nebo záchvaty většinou rozumíme epileptické záchvaty. Je nutno si však uvědomit, že křeč je obecný výraz pro jednotlivý nebo opakující se svalové stah vyvolaný různými patologickými procesy (epileptický záchvat, tetanus a tetanie, drážděním motorického neuronu v míše nebo motorického nervu, abnormální svalový metabolismu – svalová acidóza, …). Pod pojmem záchvat pak rozumějme jakousi nespecifickou náhle vzniklou a přechodnou – paroxysmální epizodu vybočující z normální funkce organizmu nebo orgánového systému. Ve veterinární praxi se setkáváme buď se situací, kdy přichází majitel se zvířetem, u kterého se anamnesticky v minulosti vyskytl jeden nebo více záchvatů (paroxysmálních epizod – křeče, slabost, kolaps se ztrátou vědomí, …), přičemž mezi těmito epizodami je zvíře normální... pokračování ZDE

 

Akutní stavy spojené s kardiovaskulárním aparátem, kardiopulmonární resuscitace

 

[9. 4. 2019, MVDr. Karel Najman]

I při rehabilitaci se můžeme setkat s akutními stavy, které jsou způsobené dysfunkcí karsdiovaskulárního aparátu a v nejhorším případě může dojít k srdeční zástavě a je třeba provést kardiopulmonální resuscitaci. Více se dočtete v následujícím článku ZDE.