ASOCIACE FYZIOTERAPIE A REHABILITACE ZVÍŘAT ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Tělesná  cvičení  mohou  nahradit  mnoho  léků,  ale  žádný  lék  na  světe  nemůže  nahradit  tělesná cvičení  (Mosso).

EN

Shromáždění 2019 a 2020
29. 8. 2021

 

Dne 28. 8. 2021 se konalo díky COVIDu odložené zasedání Shromáždění AFRZČR, z.s. Zde najdete Zápis ze Shromáždění,  Zprávu o činnosti AFRZČR, z.s., Zprávu o hospodaření AFRZČR, z.s. a Zprávu Revizní komise:

 

- Zápis ze Shromáždění

- Zpráva o činnosti AFRZČR, z.s.

- Zpráva o hospodaření AFRZČR, z.s.

- Zpráva Revizní komise

 

 

Další vzdělávání certifikovaných členů
16. 10. 2019

 

Cílem činnosti Asociace podle Stanov je se svou činností podílet rozhodnou měrou na systematickém a soustavném zvyšování odborné úrovně svých členů, především v oborech veterinární fyzioterapie a rehabilitace zvířat. Certifikovaní členové již odpovídající vzdělání mají, ale je potřeba, aby si své poznatky upevňovali a rozšiřovali. Proto byl vytvořen kreditový systém, hodnotící jejich aktivity. Aby byli stále certifikovanými členy, je třeba za 3 roky certifikovaného členství nasbírat 30 bodů podle aktivit v následující tabulce a předložit deník pacientů. Toto tříleté období jim začíná běžet okamžikem, kdy se stali certifikovanými členy. Po uplynutí této doby musí Prezidiu Asociace předložit výčet svých aktivit a Prezidium rozhodne, zda podmínky kreditů splnili a zůstávají dále certifikovanými členy.

 

 

Bodovaná činnost

Body

Publikace ve veterinárním časopise

5

Publikace v chovatelském časopise

3

Publikace na stránkách Asociace www.asofyrez.cze

3

Prezentace na veterinární akci (pro veterináře nebo veterinární sestry)

5

Prezentace na chovatelské akci

3

Prezentace na akci (kongres, seminář) AFRZČR, z.s.

5

Účast na semináři / kongresu AFRZČR, z.s.

3

Účast na workshopu AFRZČR, z.s. - aktivní

3

Účast na workshopu AFRZČR, z.s. - pasivní

2

Aktivní práce v asociaci (webové stránky, funkce, mimořádná činnost)

5 / rok

Umožnění praxe účastníka Kurzu AFRZČR, z.s.

5

Deník pacientů

1 - 5 / rok