ASOCIACE FYZIOTERAPIE A REHABILITACE ZVÍŘAT ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Tělesná  cvičení  mohou  nahradit  mnoho  léků,  ale  žádný  lék  na  světe  nemůže  nahradit  tělesná cvičení  (Mosso).

EN

Seznam členů

 1. Mgr. Martin Bahleda
 2. Ing. Ivana Balašová
 3. Jarka Brinkman ⦾
 4. Radana Blahutová
 5. Lucie Bobková ⦾
 6. Ingrid Čunderlíková ⦾
 7. MVDr. Lucie Faladová ⦾
 8. MVDr. Olga Hejhalová ⦾
 9. MVDr. Ivo Hylák ⦾
 10. Pavlína Hrdá ⦾
 11. Michaela Chudobová ⦾
 12. Zuzana Kalandříková ⦾
 13. Bc. Hana Krausová ⦾
 14. MVDr. Jan Křeček ⦾
 15. MVDr. Roman Kvapil
 16. Nociarová Kristina ⦾
 17. Bc. Kateřina Lérlová ⦾
 18. MVDr. Dagmar Picmausová
 19. Bc. Svatava Protivová
 20. Ing. Eva Přehnalová
 21. Veronika Rójová
 22. MVDr. Marcela Sedláčková
 23. Michala Stančíková DiS.
 24. Vendula Szlaurová, DIS
 25. Kamila Šimonová ⦾
 26. MVDr. Iva Trojanová, Ph.D.
 27. Ing. Markéta Urbášková ⦾
 28. MMCP Ivana Zajíčková