ASOCIACE FYZIOTERAPIE A REHABILITACE ZVÍŘAT ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Tělesná  cvičení  mohou  nahradit  mnoho  léků,  ale  žádný  lék  na  světe  nemůže  nahradit  tělesná cvičení  (Mosso).

EN

Úroveň partnerství – diamantová:

Úroveň partnerství – platinová:

Úroveň partnerství – zlatá:

Úroveň partnerství – stříbrná:

Úroveň partnerství – bronzová: