ASOCIACE FYZIOTERAPIE A REHABILITACE ZVÍŘAT ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Tělesná  cvičení  mohou  nahradit  mnoho  léků,  ale  žádný  lék  na  světe  nemůže  nahradit  tělesná cvičení  (Mosso).

EN

Prezident Asociace
MVDr. Aleš Tomek, Dipl. ECVN


Po absolutoriu na Veterinární a farmaceutické Univerzitě v Brně v roce 1999 pracoval nejdříve půl roku jako veterinární lékař na všeobecné veterinární ošetřovně, poté do roku 2001 jako asistent chirurgie a ortopedie na klinice Jaggy v Brně.

 

V říjnu 2001 nastoupil internship na oddělení klinické neurologie na Vetsuisse Fakultät ve švýcarském Bernu. Tento pobyt pokračoval rezidenčním programem v neurologii na téže univerzitě. Svoji rezidenturu ukončil v červnu 2006 a začal pracovat na klinice Jaggy v Brně jako neurolog, neurochirurg a specialista na fyzioterapii. V roce 2007 pak složil závěrečnou zkoušku a stal se diplomovaným specialistou v neurologii European College of Veterinary Neurology (Dipl. ECVN).

 

Od roku 2010 působí také jako konzultant na rakouské klinice Chirurgisches Zentrum für Kleintiere, provozované Dr. Draganem Lorinsonem ve Vösendorfu.

 

V roce 2016 byl spoluzakladatelem Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat ČR, z.s. a stal se prezidentem asociace.

Kromě své klinické činnosti Dr. Tomek pravidelně přednáší a publikuje v tuzemsku i v zahraničí.

 

 

Více prezident Asociace
MVDr. Helena Potfajová

 

V roce 2008 úspěšně ukončila studium na VFU Brno. Certifikát fyzioterapie psů získala v roce 2010 na veterinární univerzitě Ghent (Belgie). Na této univerzitě také v roce 2011 získala certifikát fyzioterapie koní. Úspěšným složením zkoušky v roce 2012 ukončila studium veterinární akupunktury na TCVM Chi Institute Europe (Madrid). Certifikát Dornova metoda pro zvířata získala v roce 2014. Kurz chiropraxe psů a koní absolvovala u MVDr. Heleny Pokorové v roce 2016.

 

 

Tajemník Asociace
MVDr. Ivo Hylák

 

Zájem o přírodu a zvířata jej přivedl na střední veterinární školu do Kroměříže a po maturitě na Vysokou školu veterinární do Brna. V průběhu roční vojenské služby působil jako veterinář a staral se služební psy. To bylo první setkání s malými zvířaty, které významně předurčilo jeho další profesní kariéru. Po vojně následovalo roční působení na veterinárním středisku v Bučovicích a odtud přešel na veterinární ošetřovnu do Vyškova.

 

V roce 2008 založil Veterinární kliniku Vyvet a tam působí dodnes. Jeho specializaci je dermatologie, chirurgie měkkých tkání, drobná zvířata a exoti. Poslední jmenovaná oblast zájmu logicky vyplývá z dvacetileté spolupráce se Zooparkem ve Vyškově, kde působí jako externí veterinář.

 

Je členem České asociace veterinárních lékařů malých zvířat, České asociace veterinářů zoozvířat a volně žijících zvířat a Komory veterinárních lékařů ČR.

V rámci průběžného postgraduálního vzdělávání absolvoval mnoho seminářů, kongresů, workshopů a poznávacích cest u nás i v zahraničí.