ASOCIACE FYZIOTERAPIE A REHABILITACE ZVÍŘAT ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Tělesná  cvičení  mohou  nahradit  mnoho  léků,  ale  žádný  lék  na  světe  nemůže  nahradit  tělesná cvičení  (Mosso).

P Ř I H L Á Š K A   N A

 

Workshop AFRZČR pro členy asociace a další zájemce

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

Platbu prosím proveďte do 30. 4. 2018 na bankovní účet: 115-3876460267 / 0100

Variabilní symbol: 2018

 

Cena:

200,- Kč ..... členové AFRZČR

1200,- Kč ... nečlenové AFRZČR