ASOCIACE FYZIOTERAPIE A REHABILITACE ZVÍŘAT ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Tělesná  cvičení  mohou  nahradit  mnoho  léků,  ale  žádný  lék  na  světe  nemůže  nahradit  tělesná cvičení  (Mosso).

EN

Další vzdělávání certifikovaných členů
16. 10. 2019

 

Cílem činnosti Asociace podle Stanov je se svou činností podílet rozhodnou měrou na systematickém a soustavném zvyšování odborné úrovně svých členů, především v oborech veterinární fyzioterapie a rehabilitace zvířat. Certifikovaní členové již odpovídající vzdělání mají, ale je potřeba, aby si své poznatky upevňovali a rozšiřovali. Proto byl vytvořen kreditový systém, hodnotící jejich aktivity. Aby byli stále certifikovanými členy, je třeba za 3 roky certifikovaného členství nasbírat 30 bodů podle aktivit v následující tabulce a předložit deník pacientů. Toto tříleté období jim začíná běžet okamžikem, kdy se stali certifikovanými členy. Po uplynutí této doby musí Prezidiu Asociace předložit výčet svých aktivit a Prezidium rozhodne, zda podmínky kreditů splnili a zůstávají dále certifikovanými členy.

 

 

Bodovaná činnost

Body

Publikace ve veterinárním časopise

5

Publikace v chovatelském časopise

3

Publikace na stránkách Asociace www.asofyrez.cze

3

5

3

Prezentace na chovatelské akci

Prezentace na veterinární akci (pro veterináře nebo veterinární sestry)

Prezentace na akci (kongres, seminář) AFRZČR, z.s.

5

Účast na semináři / kongresu AFRZČR, z.s.

3

Účast na workshopu AFRZČR, z.s. - aktivní

3

Účast na workshopu AFRZČR, z.s. - pasivní

2

5 / rok

5

Aktivní práce v asociaci (webové stránky, funkce, mimořádná činnost)

Umožnění praxe účastníka Kurzu AFRZČR, z.s.

Deník pacientů

1 - 5 / rok