ASOCIACE FYZIOTERAPIE A REHABILITACE ZVÍŘAT ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Tělesná  cvičení  mohou  nahradit  mnoho  léků,  ale  žádný  lék  na  světe  nemůže  nahradit  tělesná cvičení  (Mosso).

PŘIHLÁŠENÍ ÚČASTNÍCI
1 22. 5. Beránková Hana
2 30. 5. Bc. Schwarzová Iveta
3 4. 6. Krejčí Markéta
4 8. 6. Matušinská Horáková Ilona
5 8. 6. Hájková Lenka
6 11. 6. MVDr. Kvapilová Renáta
7 13. 6. MVDr. Lačňáková Andrea
8 15. 6. Němcová Kateřina
9 26. 6. Bc. Procházková Lenka
10 28. 6. MVDr. Procházka Tomáš
11 29. 6. Mruvčinská Michaela
12 3. 7. MVDr. Penčáková Lenka
13 28. 7. MVDr. Olajec Richard
14 14. 9. MVDr. Bednářová Daniela
15 22. 9. Mgr. Krupicová Daniela
16 24. 9. MVDr. Holeszová Nikola