Obecné informace o kurzu fyzioterapie a rehabilitace zvířat

Kurz je přípravou na zkoušku pro kvalifikaci v rámci Národní soustavy kvalifikací (NSK): Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat (43-001-R).

Všem kurzistům nabízíme od počátku studia členství v Asociaci: Po úspěšném absolvování kurzu a složením zkoušky se tato osoba stává Certifikovaným členem AFRZ ČR. Certifikovaný člen je zapsán na stránkách asociace jako doporučovaný fyzioterapeut malých zvířat pro českou i slovenskou republiku a plynou mu i další výhody.  

Veterinární lékař po splnění určitých podmínek navíc získává dle Vzdělávacího řádu Komory veterinárních lékařů ČR specializační hodnost: Autorizovaný veterinární lékař pro Fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat.

Kdo se může na kurz přihlásit

 • veterinární lékař
 • veterinární technik/sestřička
 • ostatní zájemci o fyzioterapii (dle podmínek)

Co obnáší splnění kurzu

 • účast na 10 přednáškových víkendech (pátek – neděle)
 • splnění průběžných testů
 • 2 týdenní praxe na vybraných pracovištích
 • vypracování a prezentace 3 vlastních pacientů
 • složení závěrečné zkoušky

Lektoři kurzu

 • Přednášející v kurzu jsou odborníci a uznávané kapacity ve svých oborech, včetně lektorů zahraničních
  • MVDr. Aleš Tomek, Dipl.ECVN – veterinární neurologie
  • MVDr. Helena Potfajová, Cert. fyzioterapeut Belgie – veterinární fyzioterapie a rehabilitace
  • MVDr. Dorota Lippert, Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat – patofyziologie hojení pojivových tkání, fyzikální terapie, fyzioterapeutická praxe
  • Eva Hrníčková, Dis., Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat – fyzioterapeutická praxe
  • MVDr. Vojtěch Novák, CertVA – veterinární anesteziologie
  • MVDr. Roman Kvapil – veterinární praxe, kardiologie
 • Zahraniční lektoři:
  • MVDr. Jan Beránek, DipECVS, MRCVS – veterinární chirurgie (GB)
  • Dr. MAS, Msc. Sabine Mai, CCRP – veterinární rehabilitace (A)

Obsah kurzu

 • 1/10: Úvod. Anatomie kostí, vazů a kloubů
 • 2/10: Anatomie svalů, Inervace svalů, Fyziologie nervového vzruchu a svalové kontrakce
 • 3/10: Funkční neuroanatomie, Neurologické vyšetření, lokalizace léze v nervovém systému, diferenciální diagnózy
 • 4/10: Patologie: Hojení nervové tkáně a svalů. Nemoci nervového systému. Pojivové tkáně: Histologie, Patofyziologie. Zánět
 • 5/10: Ortopedie: Ortopedické vyšetření, Ortopedická onemocnění
 • 6/10: Masáže
 • 7/10: Fyzioterapeutické vyšetření, rehabilitační plány. Pasivní fyzioterapie
 • 8/10: Pohybová terapie
 • 9/10: Fyzikální terapie
 • 10/10: Podpůrná péče v rehabilitaci
 • Od teorie k praxi

Délka trvání kurzu

 • kurz včetně zkoušky trvá 12 – 14 měsíců

Závěrečná zkouška

 • Zkouška má 3 části:
  • Písemný test
  • Ústní zkouška
  • Praktická zkouška
 • K úspěšnému absolvování je zapotřebí splnění všech částí.
 • Na konci obdrží každý úspěšný účastník nejen certifikát, ale také profesní kvalifikaci a možnost uvádět si za svým jménem odborný titul.

Cena kurzu

 • cena celého Kurzu je 159 720,- Kč s DPH (v ceně kurzu nejsou zahrnuty poplatky za ubytování, stravu a za závěrečnou zkoušku)
 • platba se provádí na bankovní účet 2101771161 / 2010
 • po přihlášení do Kurzu je účastník povinen zaplatit do 2 týdnů od podání přihlášky 1/10 částky kurzu, tj. 15 972,- Kč s DPH, aby byl zapsán na Seznam přihlášených účastníků Kurzu
 • účastníkům je umožněno platit jednotlivé víkendy (celkem 10) každý zvlášť

Místo konání kurzu

Hotel Dukla
Dědická 547/29, Vyškov
hoteldukla@seznam.cz
www.hotel-vyskov.cz

Bližší informace o obsahu jednotlivých víkendů, zkoušky a ceně kurzu se dozvíte v pdf souboru zde: Podrobné informace o kurzu

V případě nejasnosti či vyskytnutí se závažného problému, napište na info@asofyrez.cz


Kurz veterinární rehabilitace a fyzioterapie č. 6

KURZ JE PLNĚ OBSAZEN

Seznam přihlášených účastníků


Kurz veterinární rehabilitace a fyzioterapie č. 5

AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ

zahájen od: 18.06.2021

Seznam přihlášených účastníků


Kurz veterinární rehabilitace a fyzioterapie č. 4

AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ

zahájen od: 12.06.2020

Seznam přihlášených účastníků


Kurz veterinární rehabilitace a fyzioterapie č. 3

JIŽ PROBĚHL

zahájen od: 18.10.2019

Seznam přihlášených účastníků


Kurz veterinární rehabilitace a fyzioterapie č. 2

JIŽ PROBĚHL

proběhl v období od 19.10.2018 do 09.02.2020

závěrečná zkouška proběhla ve dnech: 24.09. – 25.09.2020

Seznam přihlášených účastníků


Kurz veterinární rehabilitace a fyzioterapie č. 1

JIŽ PROBĚHL

proběhl v období od 20.10.2017 do 10.02.2019

závěrečná zkouška proběhla ve dnech: 25.04. – 26.04.2019

Seznam přihlášených účastníků