Závěrečné zkoušky Kurzu č.5

Ve dnech 17.- 18.6.2022 se na Veterinární klinice Vyvet ve Vyškově konaly závěrečné zkoušky Kurzu fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat. U všech zúčastněných byly podrobně ověřeny jejich získané vědomosti a to za přítomnosti nejen prezidenta Asociace a neurologa MVDr. Aleše Tomka, Dipl.ECVN, ale také ortopeda MVDr. Jana Beránka, DipECVS, MRCVS a veterinární fyzioterapeutky MVDr. Heleny Potfajové, Cert. fyzioterapeut Belgie.

Z celkových 17 účastníků, kteří kurz K5 absolvovali do konce, se jich 16 proběhlé zkoušky zúčastnilo. Úspěšně zkoušku splnilo 15 z nich, kterým nejen gratulujeme, ale také jim přejeme mnoho pracovních úspěchů.

Úspěšní absolventi získali nejen titul CertCAAPR, ale také Osvědčení o získání národní kvalifikace Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat dle Národní soustavy kvalifikací.


cs_CZ