Ohlednutí za II. Workshopem AFRZČR

Téměř po roce jsme se opět se zájemci setkali v Turistické ubytovně u Pípalů na II. workshopu AFRZČR, z.s. Dopolední program začal přednáškou MVDr. Lenky Novobilské, Certif. Vet. Acupuncturist (IVAS). Ve své prezentaci nabyté konkrétními kazuistikami nás seznámila s problematikou akupunktury ve veterinární medicíně. Poté jsme se věnovali pod vedením Mgr. Eweliny Lichna z firmy Astar přístrojům, které mohou být využity v rehabilitaci zvířat. Jde o přístroje na elektroterapii, ultrazvukovou terapii, laseroterapii a magnetoterapii. Po obědě MVDr. Helena Potfajová na přilehlém cvičišti vedla část workshopu věnovanou cvičení na kavaletách. Zmínila se o indikacích jejich využití a ukázala nám prakticky, jak začít s tímto cvičením u každého psa. Většina účastníků se svými psy si mohla prakticky vyzkoušet tuto metodu.

cs_CZ