Ohlednutí za III. Workshopem AFRZČR

V den, kdy svátek slaví Václavové, 28. 9. 2019, se v Podomí sešli na workshopu zájemci, kteří se chtěli něco dozvědět o Sportovních traumatech psů. Během dne se účastnící seznámili s jednotlivými příčinami obtíží s pohybovým aparátem sportujících psů. Se zraněními a následnou rehabilitací problémů s hrudními končetinami seznámila účastníky Stephanie Kašparová, CCBW. Problémy pánevních končetin odprezentovala MVDr. Dorota Lippert. MVDr. Aleš Tomek Dip ECVN na závěr probral problémy související s páteří. MVDr. Andrea Lačňáková, CertCAAPR seznámila účastníky workshopu se svými bohatými zkušenostmi s chovem chrtů a jejich zraněními, které si způsobí v rámci dostihů. Na závěr workshopu jsme měli praktického pacienta. Nesouvisel přímo se sportovní tématikou, ale Amálka byla svým postižením velmi zajímavá. Všichni si jí vyšetřili a prodiskutovali její následnou terapii.

cs_CZ