Shrnutí proběhlého 1. víkendu Kurzu č. 5

Po dlouhé době koronavirového temna a zvyšujícím se hladu po vzdělání a informacích a za přísných hygienických podmínek byl zahájen Kurz Fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat č. 5. Všichni účastníci prokázali svou bezinfekčnost (prodělaný COVID-19, negativní test ne starší 48 hodin, vakcinace nebo antigenní test přímo na místě). Mohli jsme tedy začít v našem školícím sídle hotelu Vrchovina v Podomí. Po uvítacích slovech prezidenta naší Asociace MVDr. Aleše Tomka, DipECVN a našeho věrného sponzora (již od počátku vzniku Asociace) Fortify, zastoupeného MVDr. Mgr. Katarinou Dezorzovou, Ph.D., jsme mohli začít. MVDr. Roman Kvapil seznámil účastníky s tím co je čeká, s organizačními informacemi a stavu legislativy týkající se vykonávání činnosti fyzioterapeuta zvířat v České republice. Svou motivační přednáškou o fyzioterapii zvířat naladila účastníky do modu chtění informací MVDr. Dorota Lippert. Zbytek víkendu patřil MVDr. Aleši Tomkovi, DipECVN, který účastníkům odhalil taje anatomie pohybového aparátu jak teoreticky, tak na kostře našeho Arnolda a nakonec na přítomných psích figurantech.

cs_CZ