Shrnutí proběhlého 10. víkendu Kurzu č. 2

Ve dnech 7. 2. – 9. 2. 2020 proběhl poslední víkend Kurzu č. 2. Z velké části studenti tohoto kurzu prezentovali své pacienty pod odborným dohledem MVDr. Aleše Tomka, DipECVN. Světem magnetoterapie je provedl MUDr. Jiří Jeřábek, CSc. S nově vyvinutými vozíčky pro plegické pacienty pohovořila MVDr. Dorota Lippert. Adam Dvořáček z firmy Propetica ukázal posluchačům protetické a ortotické pomůcky pro pacienty. S výživou psa a kočky ve vztahu s fyzioterapií pohovořil MVDr. Roman Kvapil. Nyní posluchače čeká již jen závěrečná zkouška.

cs_CZ