Shrnutí proběhlého 3. víkendu Kurzu č. 1

Ve dnech 19.-21. 1. 2018 proběhl v zasněženém Podomí třetí víkend Kurzu I fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat. Víkend byl více teoretický. MVDr. Aleš Tomek, DipECVN přednášel funkční neuroanatomii. Bylo nám velkým potěšením a jsme velice poctěni, že současný prezident ČAVLMZ MVDr. Vojtěch Novák CertVA nám přijel odpřednášet problematiku bolesti a analgézie. O tom, jak se hojí jednotlivé tkáně jsme se dozvěděli z přednášek a perfektně připraveného posteru od MVDr. Doroty Rozenkrancové.

cs_CZ