Shrnutí proběhlého 8. víkendu Kurzu č. 1

Jelikož 7. víkend Kurzu č. 1 se pro nemoc přednášejícího nekonal (bude v náhradním termínu) sešli se naši studenti 23. – 25. 11. 2018 v Podomí u Vyškova na 8. víkendu našeho Kurzu. Celý víkend byl věnován pohybu. MVDr. Roman Kvapil se ve své přednášce věnoval fyziologickým základům pohybu. Od funkční neuroanatomie k praxi ukázal cestu MVDr. Aleš Tomek Dipl. ECVN. Největší část tohoto víkendu strávili studenti pod vedením MVDr. Heleny Potfajové. Teoreticky, ale hlavně prakticky se studenti seznámili s přehledem psích sportů, kineziologií, asistovanou pohybovou terapií, aktivním terapeutickým cvičením, hydroterapií a základy tvorby rehabilitačních plánů.

cs_CZ