Vetclasses 2017

V sobotu 23. 9. a v neděli 24. 9. 2017 proběhl v kongresovém centru Aldis a.s. v Hradci Králové seminář a workshop pro veterinární sestry a další zájemce na téma Rehabilitace sportovních a pracovních psů. V sobotu si účastníci vyslechli 9 přednášek na dané téma. Předneseny byly přednášky Psí sporty z pohledu zátěže na pohybový aparát psa (Bc. K. Plačková, CCRP), Trénink a fyzioterapie sportujících psů (MVDr. H. Potfajová), Onemocnění sportujících psů – hrudní a pánevní končetiny a páteře (MVDr. M. Dvořák, PhD.), Je potřeba sportujícího psa krmit jinak? (MVDr. R. Kvapil) a Význam chiropraxe u sportujících psů (MVDr. V. Dolníčková). Přednášky byly doplněny přednesením kazuistik (MVDr. H. Potfajová, MVDr. K. Frühauf Kolářová a MVDr. D .Rozenkrancová). Na závěr dne proběhlo Shromáždění členů AFRZČR, z.s. Tohoto zasedání se zúčastnili i nečlenové Asociace, protože zde byly předneseny informace týkající se připravovaného Kurzu a o jeho akreditaci. V neděli pod vedením MVDr. H. Potfajové proběhl workshop, kde si účastníci ve dvou skupinách mohli prakticky vyzkoušet fyzioterapeutické techniky před a po výkonu sportovních a pracujících psů.

cs_CZ