Záznam z II. webináře na téma laserová terapie

Dne 9.2.2022 od 19:00 ve spolupráci se společností Mano Medical proběhl v pořadí již druhý z webových seminářů zaměřených na veterinární laserovou terapii. Celovečerním webinářem účastníky provázel uznávaný odborník pro danou problematiku – Dr. Ronald Riegel. Dr. Riegel je spoluzakladatelem „American Institute of Medical Laser Application“, jehož cílem je poskytovat nejnovější informace o využití různých tipů terapeutických laserů ve veterinární medicíně, ale také v jiných medicínských oblastech. Zároveň je autorem a spoluautorem mnoha významných článků a odborných publikací na toto téma. Druhý webinář nesl název “Integrace laseru ve Vaší praxi” a přinesl posluchačům informace o tom:

  • jaký přínos má laserová terapie pro pacienta a pro praxi
  • vysvětlení všestrannosti laserové terapie a její následné využití na základě vědeckého podkladu
  • návody jak zhodnotit úspěšnost praxe
  • jak nastavit cenu laserové terapie
  • 5 kroků pro úspěšné zavedení laseru do denní praxe
  • klinické využití v praxi

Níže sdílíme odkaz, na kterém je možné se na celý webinář podívat znovu:

cs_CZ