Závěrečné zkoušky Kurzu rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat

Ve dnech 25. – 26. 4. 2019 účastníci prvního Kurzu rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat č. 1 obhajovali svoje znalosti získané v Kurzu před zkušební komisí. Tuto tvořili MVDr. Aleš Tomek, DipECVN, MVDr. Jan Beránek, DipECVS MRCVS EBVS European Specialist in Small Animal Surgery a MVDr. Helena Potfajová, Certifikovaný fyzioterapeut Gent, B. Zkouška se skládala ze tří částí: písemný test (120 otázek), ústní zkoušení a ověření praktických dovedností. Každý ze zkoušených si vylosoval dva pacienty – ortopedického a neurologického, na kterých před zkušební komisí ukázal své znalosti. Od znalosti vylosované diagnózy, přes rehabilitační vyšetření, po navržení rehabilitačního plánu a jeho praktického provedení. Z 16 přihlášených do Kurzu č. 1 úspěšně zkoušku absolvovalo 14 účastníků a získali titul CertCAAPR a tím se stali certifikovanými členy naší Asociace.

cs_CZ