Pozvánka na pravidelný cyklus on-line setkávání: Pondělky s Alešem

Pro účastníky kurzů pořádaných Asociací Fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat z.s. připravujeme pravidelná setkávání s prezentací případových studií za přítomnosti MVDr. Aleše Tomka. Setkání je určeno ke sdílení zkušeností, možnosti diskuse a konzultace nad konkrétními pacienty z praxe.

 Příští online „Pondělek s Alešem“ se koná 24. 5. 2021 ve 20:00.

cs_CZ