Publikace v odborných časopisech

Jednou ze součástí dalšího vzdělávání certifikovaných členů je publikační činnost. Odkazy na již publikované články v odborných časopisech Veterinární lékař a Veterinární klinika najdete zde:

Časopis Veterinární lékař

KVAPILOVÁ, Renata a Roman KVAPIL, 2019. Pohybová terapie – kinezioterapie u malých zvířat. Veterinární lékař: Časopis pro medicínu malých zvířat [online]. Praha: Tigis, 17(4), 225-230 [cit. 2020-04-09]. ISSN 1805-0883. Dostupné z: http://www.tigis.cz/images/stories/Veterinarni_Lekar/2019/VL_4_19/VL_4_2019_kvapil.pdf

HOLESZOVÁ, Nikol, 2020. Fyzioterapie jako součást léčby geriatrických pacientů. Veterinární lékař: Časopis pro medicínu malých zvířat [online]. Praha: Tigis, 18(1), 9-15 [cit. 2020-04-09]. ISSN 1805-0883. Dostupné z: http://www.tigis.cz/images/stories/Veterinarni_Lekar/2020/VL_12020/VL_1_2020_hole.pdf

Časopis Veterinární klinika

V tomto časopise bylo rehabilitaci a fyzioterapii malých zvířat věnováno v roce 2018 a 2019 celé číslo.

Rok 2018, číslo 5 – Téma měsíce: Neurologie a fyzioterapie malých zvířat

Akutní nekompresivní extruze jádra meziobratlové ploténky, Degenerativní onemocnění páteře německých boxerů, Dermoidní cysta u rhodéského ridgebacka v epidurálním prostoru, Dandy Walker syndrom/ maldeformace u dvou psů: Diagnostika a chirurgické řešení, Spinální chůze: Funkční neuroanatomie, principy fyzioterapie, revew literatury a klinická studie

Rok 2019, číslo 2 – Téma měsíce: Rehabilitace a fyzioterapie psů

BERÁNEK, Jiří, 2019. Fyzioterapie a rehabilitace psů s ortopedickým onemocněním – přehled současné literatury: Physiotherapy and rehabilitation in dogs with orthopaedic conditions – review. Veterinární klinika: časopis pro klinickou praxi zvířat zájmových chovů. Praha: Profi Press, 16(2), 65-69. ISSN 1214-6080.

ROZENKRANCOVÁ, Dorota, 2019. Přehled fyzikálních modalit využívaných ve veterinární rehabilitaci a fyzioterapii: Overview of physical modalities used in veterinary rehabilitation and physiotherapy. Veterinární klinika: časopis pro klinickou praxi zvířat zájmových chovů. Praha: Profi Press, 16(2), 70-74. ISSN 1214-6080.

HYLÁK, Ivo a Andrea LAČŇÁKOVÁ, 2019. Příprava dostihových chrtů před závodní sezónou s využitím hydroterapeutického pásu: The training of racing greyhounds before racing season using underwater treadmill. Veterinární klinika: časopis pro klinickou praxi zvířat zájmových chovů. Praha: Profi Press, 16(2), 75-80. ISSN 1214-6080.

cs_CZ