Shrnutí proběhlého 6. víkendu Kurzu č. 1

V 6. víkendu Kurzu jsme přešli od teoretických informací nezbytných pro další části Kurzu k praktickým dovednostem nauky o fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. V přednáškách MVDr. Heleny Potfajové, Certifikovaný fyzioterapeut – Veterinární univerzita Ghent, jsme se dozvěděli více o fyzioterapeutickém vyšetření psa, o pasivním a asistovaném cvičení (PROM) a o strečinku. Vše jsme si po teoretických přednáškách vyzkoušeli pod odborným dozorem na přítomných psech. Vzhledem ke krásnému počasí jsme praktickou část výuky přesunuli na terasu našeho domovského vzdělávacího centra v hotelu Vrchovina v Podomí. Součástí vzdělávacího programu byly také povinné prezentace případů studentů Kurzu.

en_US