Cílem činnosti Asociace podle Stanov je se svou činností podílet rozhodnou měrou na systematickém a soustavném zvyšování odborné úrovně svých členů, především v oborech veterinární fyzioterapie a rehabilitace zvířat. Certifikovaní členové již odpovídající vzdělání mají, ale je potřeba aby si své poznatky upevňovali a rozšiřovali. Proto byl vytvořen kreditový systém, hodnotící jejich aktivity. Aby byli stále certifikovanými členy, je třeba za 3 roky certifikovaného členství nasbírat 30 bodů podle hodnocených aktivit a předložit deník pacientů. Toto tříleté období jim začíná běžet okamžikem, kdy se stali certifikovanými členy. Po uplynutí této doby musí Prezidiu Asociace předložit výčet svých aktivit a Prezidium rozhodne, zda podmínky kreditů splnili a zůstávají dále certifikovanými členy.

Bodovaná činnost Body
Publikace ve veterinárním časopise5
Publikace v chovatelském časopise3
Publikace na stránkách Asociace www.asofyrez.cz3
Prezentace na veterinární akci (pro veterináře nebo veterinární sestry)5
Prezentace na chovatelské akci3
Prezentace na akci (kongres, seminář) AFRZČR, z.s.5
Účast na semináři / kongresu AFRZČR, z.s.3
Účast na workshopu AFRZČR, z.s. – aktivní3
Účast na workshopu AFRZČR, z.s. – pasivní2
Aktivní práce v asociaci (webové stránky, funkce, mimořádná činnost)5 / rok
Umožnění praxe účastníka Kurzu AFRZČR, z.s.5
Deník pacientů1 – 5 / rok

en_US