Členem Asociace se může stát, na základě písemné přihlášky, každý veterinární lékař, odborník v rehabilitaci zvířat a zájemce o oblast fyzioterapie a rehabilitace zvířat. Po zaslání přihlášky je nutno členství stvrdit uhrazením členského příspěvku. Členství v Asociaci je rozděleno na dvě skupiny.


Certifikovaný člen

 • je osoba, která již v minulosti absolvovala komplexní odborné vzdělání v oblasti fyzioterapie zvířat a je schopna své vzdělání doložit platným mezinárodním certifikátem, nebo jiným dokladem o takovém vzdělání. Tímto vzděláním je myšleno:
  • dokončený kurz fyzioterapie a rehabilitace pod hlavičkou Asociace
  • certifikované zahraniční vzdělávání pod vyhlášenými institucemi (CCRP, CCRT, CCRA)
  • renovované zahraniční kurzy pod vedením diplomovaného specialisty nebo zahraniční asociace pro fyzioterapii a rehabilitaci zvířat
  • dlouhodobá stáž (3 a více měsíců) na pracovišti s diplomovaným specialistou
  • získaný titul evropského specialisty v oboru fyzioterapie (DipECVSMR), nebo chirurgie (DipECVS) či neurologie (DipECVN), které se rehabilitace týkají
 • O zařazení uchazeče do skupiny Certifikovaných členů rozhodne Prezidium na základě předložených dokumentů ze strany uchazeče.

Člen 

 • je osoba, která má zájem být členem Asociace, chce využívat jejích výhod, a zároveň ideálně do 3 let od registrace doplní své vzdělání dle podmínek Asociace, aby se mohl stát Certifikovaným členem.
en_US