Stanovy Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z.s.

I. Preambule

II. Název

III. Sídlo

IV. Statutes

V. Účel a poslání Spolku

VI. MEMBERSHIP

VII. Práva a povinnosti členů Spolku

VIII. Členské příspěvky

IX. Orgány Spolku

X. Shromáždění

XI. Presidium

XII. Audit Committee

XIII. Majetek a hospodaření Spolku

XIV. Zánik a likvidace Spolku

XV. Závěrečná ustanovení

en_US