Jedním z cílů Asociace je rozhodnou měrou se podílet na systematickém a soustavném zvyšování odborné úrovně svých členů. Toho se Asociace snaží docílit několika různými způsoby:

Odborný Kurz fyzioterapie a rehabilitace zvířat


Professional seminars


Workshops


Webinars

en_US