Stanovy Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, z.s.

I. Preambule

II. Název

III. Sídlo

IV. Stanovy

V. Účel a poslání Spolku

VI. Členství

VII. Práva a povinnosti členů Spolku

VIII. Členské příspěvky

IX. Orgány Spolku

X. Shromáždění

XI. Prezidium

XII. Revizní komise

XIII. Majetek a hospodaření Spolku

XIV. Zánik a likvidace Spolku

XV. Závěrečná ustanovení

cs_CZ