Rehabilitace malých zvířat

K úspěšné rehabilitaci neurologických a ortopedických pacientů je nutná dobře naplánovaná a provedená fyzioterapie. Aby se fyzioterapie stala efektivní je nutné mít znalosti o všech možných metodách, které mohou pomoci pacientovi s návratem do plnohodnotného života. Umět je správně zařadit do rehabilitačního plánu konkrétního pacienta je potom věcí komplexních znalostí osoby provádějící rehabilitaci.

cs_CZ