Kurz rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat č. 3

Na podzim roku 2019 otevíráme pro velký zájem Kurz rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat č. 3. Bližší podrobnosti zde:

Na rok 2019 byly stanoveny tyto termíny prvních dvou víkendů:
– I. víkend 18.-20. 10. 2019 (Klinická anatomie kostí, kloubů a vazů) – MVDr. Jan Beránek, Dipl ECVS MRCVS EBVS European Specialist in Small Animal Surgery.
– II. víkend 22.-24. 11. 2019 (Klinická anatomie svalů, Fyziologie nervového vzruchu a svalové kontrakce) – MVDr. Aleš Tomek, Dipl. ECVN European Specialist in Small Animal Neurology.

Podmínky účasti:
Po přihlášení do Kurzu je účastník povinen zaplatit do 2 týdnů od podání přihlášky 1/10 částky kurzu, tj. 13 200 Kč, aby byl zapsán do Seznamu přihlášených účastníků Kurzu.

Příprava kurzu a zajištění lektorů je náročné, přihlášení je závazné, proto v případě odhlášení platí tyto storno poplatky:

více jak 30 dní před začátkem – 50 %

30 a méně dní před začátkem – 100 %

Platba se provádí na bankovní účet 115-3876460267/0100. Jako variabilní symbol uveďte IČ nebo rodné číslo. Do zprávy pro příjemce napište Kurz 3/1 – své jméno a příjmení.

On-line přihláška:
On-line přihlášku na Kurz dne 18-20. 10. 2019 zobrazíte kliknutím na níže uvedené tlačítko. Po zaplacení poplatku bude vaše jméno uvedeno v seznamu přihlášených. Přihlášku na I. víkend Kurzu č. 3 bude možné podat nejpozději do 30. 8. 2019 včetně.

cs_CZ