Kurz rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat č. 4

Pro velký zájem o Kurz rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat otevíráme již 4. Kurz. Bližší podrobnosti o Kurzu zde:

 Na rok 2020 byly stanoveny tyto termíny prvních čtyř víkendů:

  • I. víkend 22.–24. 5. 2020 (Klinická anatomie kostí, kloubů a vazů – MVDr. Jan Beránek, Dipl ECVS MRCVS EBVS European Specialist in Small Animal Surgery)
  • II. víkend 19.–21. 6. 2020 (Klinická anatomie svalů, Fyziologie nervového vzruchu a svalové kontrakce – MVDr. Aleš Tomek, Dipl. ECVN European Specialist in Small Animal Neurology)
  • III. víkend 23.–25. 10. 2020 (Bolest: fyziologie a management – MVDr. Vojtěch Novák, CertVA, Patofyziologie hojení tkání – MVDr. Dorota Lippert, Klinická aplikace funkční neuroanatomie / neurofyziologie – MVDr. Aleš Tomek, Dipl. ECVN European Specialist in Small Animal Neurology)
  • IV. víkend 20.–22. 11. 2020 (Neurologické vyšetření, neurologická onemocnění – MVDr. Aleš Tomek, Dipl. ECVN European Specialist in Small Animal Neurology, Rehabilitační vyšetření – MVDr. Dorota Lippert)

Podmínky účasti

Po přihlášení do Kurzu je účastník povinen zaplatit do 2 týdnů od podání přihlášky 1/10 částky kurzu, tj. 13 200 Kč, aby byl zapsán do Seznamu přihlášených účastníků Kurzu.

Platba Kurzu

Platba se provádí na bankovní účet 115-3876460267 / 0100. Jako variabilní symbol uveďte IČ nebo rodné číslo. Do zprávy pro příjemce napište Kurz 4/1 – své jméno a příjmení. Po zaplacení této částky bude na Vámi zadané údaje zaslána faktura o zaplacení. Věnujte, prosím, pečlivou pozornost vyplnění fakturačních údajů v přihlášce.

Storno poplatky

Příprava kurzu a zajištění lektorů je náročné, přihlášení je závazné, proto v případě odhlášení platí tyto storno poplatky:

  • více jak 30 dní před začátkem: 50 %
  • 30 a méně dní přede začátkem: 100 %
cs_CZ