Kvalifikace fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat je ve veterinárním zákoně

            Podle tiskové zprávy Parlamentních listů ze dne 17.8.2022 prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý 16.8.2022 devět zákonů. Mezi nimi zákon ze dne 10.8.2022, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb, o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Součástí zákona je § 64d, který zní:

Fyzioterapie a rehabilitace zvířat

(1) Fyzioterapii a rehabilitaci zvířat je oprávněn provádět soukromý veterinární lékař, soukromý veterinární technik nebo osoba, která splňuje požadavky odborné způsobilosti podle § 59a odst. 1 písm. a) až f).

Osoba se středním vzděláním s maturitní zkouškou podle § 59a odst. 1 písm. f) je oprávněna provádět fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat pouze v případě, že získá profesní kvalifikaci „Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat“.“.

cs_CZ