Proč vybrat Kurz fyzioterapie a rehabilitace

Od samého počátku založení Asociace bylo naším cílem nejen sdružovat zájemce o rehabilitaci a fyzioterapii zvířat v rámci České i Slovenské republiky, ale také umožnit ucelené vzdělání v tomto oboru v českém jazyce. Podařilo se nám spojit tým lektorů, kteří jsou skvělí, jak po odborné, tak lidské stránce. Považujeme za důležité udržet nejen odborný standard, ale také navodit od samého počátku přátelskou atmosféru. V průběhu studia i po něm jde Asociaci o profesní spolupráci mezi členy, nejde nám vytvářet konkurenční prostředí, které mnohdy cítíme například mezi veterinárními pracovišti. Při pohledu do sylabu kurzu je zřejmé, že se snažíme o dobrou teoretickou průpravu v rámci anatomie a fyziologie pohybové soustavy, podrobně je probírána neurologie a ortopedie malých zvířat. Toto vzdělání ale nezůstává pouze v teoretické rovině, studenti kurzu mají od samého počátku možnost aplikovat anatomii, ortopedické i neurologické vyšetření na živých psech, setkávají se z reálnými pacienty, mají možnost získat poznatky ze zobrazovacích vyšetření (RTG, CT, MRI vyšetření). Druhá polovina kurzu (viz sylabus) se zaměřuje již na seznámení se s jednotlivými základními technikami, resp. metodami veterinární Rehabilitace a fyzioterapie. Tyto metody a techniky si studenti osobně prakticky osvojují. Během studia je doporučeno aktivně pracovat v prostředí související s veterinární rehabilitací a fyzioterapií, povinná je 2týdenní stáž a vypracovat 3 pacienty.   

cs_CZ