Tříleté úsilí bylo korunováno úspěchem

Podařil se velký krok v naplnění Cíle činnosti Asociace, a to podílet se na systematickém a soustavném zvyšování odborné úrovně svých členů v oborech veterinární fyzioterapie a rehabilitace zvířat. Již od svého vzniku se Asociace s Ministerstvem zemědělství podílela na vytvoření nové profesní kvalifikace Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat. Kvalifikace byla schválena v srpnu letošního roku a Asociace se stala tzv. Autorizovanou osobou, což znamená, že může pořádat zkoušky k této kvalifikaci.

cs_CZ