Shrnutí proběhlého 2. víkendu Kurzu č. 2

Ve dnech 16. – 18. 11. 2018 proběhl druhý víkend Kurzu fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat č. 2. MVDr. Aleš Tomek, Dipl. ECVN probral s frekventanty Kurzu všechny svaly v těle psa a funkční neurofyziologii. Nejen teoreticky na promítaných obrázcích, ale ukázal jejich lokalizaci na kostře psa (náš Arnold). Neméně zajímavými modely se pak stali psi přítomných studentů. Součástí tohoto náročného víkendu bylo také ověření vědomostí formou testu z předchozího víkendu. Všichni úspěšně zvládli svůj první test.

cs_CZ