Vážení zájemci o kurz veterinární fyzioterapie,
děkujeme za velký zájem o Kurz fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat, kterým nás zahrnujete. V březnu jsme zahájili jubilejní kurz K10. V letošním roce nebudeme žádný nový kurz otevírat. Důvodem je časové vytížení lektorů. Dále je potřeba pracovat na dalším zdokonalení již vystudovaných fyzioterapeutů, resp. začleňujeme doplňující témata, která neobsahoval kurz, tedy vytváříme postgraduální program.  
Proto prosím sledujte naše stránky a sociální sítě. Pokud bude příznivá situace, dali bychom na našich stránkách v lednu 2025 vědět, zda budeme otevírat nový kurz, v pořadí K11. O termínu jeho začátku teprve rozhodneme (březen/duben nebo září 2025). Nebudeme evidovat žádnou listinu zájemců, žádný pořadník.
Děkujeme za pochopení.

Obecné informace o kurzu

Kurz je přípravou na zkoušku pro kvalifikaci v rámci Národní soustavy kvalifikací (NSK): Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat (43-001-R).

Všem kurzistům nabízíme od počátku studia členství v Asociaci: Po úspěšném absolvování kurzu a složením zkoušky se tato osoba stává Certifikovaným členem AFRZ ČR. Certifikovaný člen je zapsán na stránkách asociace jako doporučovaný fyzioterapeut malých zvířat pro českou i slovenskou republiku a plynou mu i další výhody.  

Veterinární lékař po splnění určitých podmínek navíc získává dle Vzdělávacího řádu Komory veterinárních lékařů ČR specializační hodnost: Autorizovaný veterinární lékař pro Fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat.

Od samého počátku založení Asociace bylo naším cílem nejen sdružovat zájemce o rehabilitaci a fyzioterapii zvířat v rámci České i Slovenské republiky, ale také umožnit ucelené vzdělání v tomto oboru v českém jazyce. Podařilo se nám spojit tým lektorů, kteří jsou skvělí, jak po odborné, tak lidské stránce. Považujeme za důležité udržet nejen odborný standard, ale také navodit od samého počátku přátelskou atmosféru. V průběhu studia i po něm jde Asociaci o profesní spolupráci mezi členy, nejde nám vytvářet konkurenční prostředí, které mnohdy cítíme například mezi veterinárními pracovišti. Při pohledu do sylabu kurzu je zřejmé, že se snažíme o dobrou teoretickou průpravu v rámci anatomie a fyziologie pohybové soustavy, podrobně je probírána neurologie a ortopedie malých zvířat. Toto vzdělání ale nezůstává pouze v teoretické rovině, studenti kurzu mají od samého počátku možnost aplikovat anatomii, ortopedické i neurologické vyšetření na živých psech, setkávají se z reálnými pacienty, mají možnost získat poznatky ze zobrazovacích vyšetření (RTG, CT, MRI vyšetření). Druhá polovina kurzu (viz sylabus) se zaměřuje již na seznámení se s jednotlivými základními technikami, resp. metodami veterinární Rehabilitace a fyzioterapie. Tyto metody a techniky si studenti osobně prakticky osvojují. Během studia je doporučeno aktivně pracovat v prostředí související s veterinární rehabilitací a fyzioterapií, povinná je 2týdenní stáž a vypracovat 3 pacienty.   

Kdo se může na kurz přihlásit

 • veterinární lékař
 • veterinární technik/sestřička
 • ostatní zájemci o fyzioterapii (dle podmínek)

Co obnáší splnění kurzu

 • účast na 10 přednáškových víkendech (pátek – neděle)
 • splnění průběžných testů
 • 2 týdenní praxe na vybraných pracovištích
 • vypracování a prezentace 3 vlastních pacientů
 • složení závěrečné zkoušky

Lektoři kurzu

 • Přednášející v kurzu jsou odborníci a uznávané kapacity ve svých oborech, včetně lektorů zahraničních
  • MVDr. Aleš Tomek, Dipl.ECVN – veterinární neurologie
  • MVDr. Helena Potfajová, Cert. fyzioterapeut Belgie – veterinární fyzioterapie a rehabilitace
  • MVDr. Dorota Lippert, Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat – patofyziologie hojení pojivových tkání, fyzikální terapie, fyzioterapeutická praxe
  • Eva Hrníčková, Dis., Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat – fyzioterapeutická praxe
  • MVDr. Vojtěch Novák, CertVA – veterinární anesteziologie
  • MVDr. Roman Kvapil – veterinární praxe, kardiologie
 • Zahraniční lektoři:
  • MVDr. Jan Beránek, DipECVS, MRCVS – veterinární chirurgie (GB)
  • Dr. MAS, Msc. Sabine Mai, CCRP – veterinární rehabilitace (A)

Obsah kurzu

 • 1/10: Úvod. Anatomie kostí, vazů a kloubů
 • 2/10: Anatomie svalů, Inervace svalů, Fyziologie nervového vzruchu a svalové kontrakce
 • 3/10: Funkční neuroanatomie, Neurologické vyšetření, lokalizace léze v nervovém systému, diferenciální diagnózy
 • 4/10: Patologie: Hojení nervové tkáně a svalů. Nemoci nervového systému. Pojivové tkáně: Histologie, Patofyziologie. Zánět
 • 5/10: Ortopedie: Ortopedické vyšetření, Ortopedická onemocnění
 • 6/10: Masáže
 • 7/10: Fyzioterapeutické vyšetření, rehabilitační plány. Pasivní fyzioterapie
 • 8/10: Pohybová terapie
 • 9/10: Fyzikální terapie
 • 10/10: Podpůrná péče v rehabilitaci
 • Od teorie k praxi

Délka trvání kurzu

 • kurz včetně zkoušky trvá 12 – 14 měsíců

Závěrečná zkouška

 • Zkouška má 3 části:
  • Písemný test
  • Ústní zkouška
  • Praktická zkouška
 • K úspěšnému absolvování je zapotřebí splnění všech částí.
 • Na konci obdrží každý úspěšný účastník nejen certifikát, ale také profesní kvalifikaci a možnost uvádět si za svým jménem odborný titul.

Cena kurzu

 • cena celého Kurzu je 159 720,- Kč s DPH (v ceně kurzu nejsou zahrnuty poplatky za ubytování, stravu a za závěrečnou zkoušku)
 • cena celého Kurzu je 6 660,- Euro s DPH (v ceně kurzu nejsou zahrnuty poplatky za ubytování, stravu a za závěrečnou zkoušku)
 • platba se provádí v Kč na bankovní účet 2101771161 / 2010
 • platba se provádí v Eurech na bankovní účet 2502297755/2010 (IBAN: CZ80 2010 0000 0025 0229 7755, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX)
 • po přihlášení do Kurzu je účastník povinen zaplatit do 2 týdnů od podání přihlášky 1/10 částky kurzu, tj. 15 972,- Kč s DPH, aby byl zapsán na Seznam přihlášených účastníků Kurzu
 • účastníkům je umožněno platit jednotlivé víkendy (celkem 10) každý zvlášť na základě vystavení faktury

Storno poplatek: Pokud se závazně přihlášený účastník z jakýchkoliv důvodů z kurzu odhlásí v období do 1 měsíce před zahájením prvního víkendu, částka již nebude bohužel vrácena.

Místo konání kurzu

Hotel Dukla
Dědická 547/29, Vyškov
hoteldukla@seznam.cz
www.hotel-vyskov.cz

Bližší informace o obsahu jednotlivých víkendů, zkoušky a ceně kurzu se dozvíte v pdf souboru zde: Podrobné informace o kurzu

V případě nejasnosti či vyskytnutí se závažného problému, napište na info@asofyrez.cz


Kurz veterinární rehabilitace a fyzioterapie č.10

AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ


Kurz veterinární rehabilitace a fyzioterapie č.9

AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ


Kurz veterinární rehabilitace a fyzioterapie č. 8

AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ

zahájen od: 03. 03. 2023


Kurz veterinární rehabilitace a fyzioterapie č. 7

JIŽ PROBĚHL

zahájen od: 23. 09. 2022

závěrečná zkouška proběhla ve dnech: 24. 03. – 25. 03. 2023

Seznam přihlášených účastníků


Kurz veterinární rehabilitace a fyzioterapie č. 6

JIŽ PROBĚHL

zahájen od: 08.04.2022

závěrečná zkouška proběhla ve dnech: 24. 03. – 25. 03. 2023

Seznam přihlášených účastníků


Kurz veterinární rehabilitace a fyzioterapie č. 5

JIŽ PROBĚHL

zahájen od: 18.06.2021

závěrečná zkouška proběhla ve dnech: 17. – 18. 6. 2022

Seznam přihlášených účastníků


Kurz veterinární rehabilitace a fyzioterapie č. 4

JIŽ PROBĚHL

zahájen od: 12.06.2020

závěrečná zkouška proběhla ve dnech: 06.04. – 08.04.2020

Seznam přihlášených účastníků


Kurz veterinární rehabilitace a fyzioterapie č. 3

JIŽ PROBĚHL

zahájen od: 18.10.2019

závěrečná zkouška proběhla ve dnech: 02. 12. – 03. 12. 2021

Seznam přihlášených účastníků


Kurz veterinární rehabilitace a fyzioterapie č. 2

JIŽ PROBĚHL

proběhl v období od 19.10.2018 do 09.02.2020

závěrečná zkouška proběhla ve dnech: 24.09. – 25.09.2020

Seznam přihlášených účastníků


Kurz veterinární rehabilitace a fyzioterapie č. 1

JIŽ PROBĚHL

proběhl v období od 20.10.2017 do 10.02.2019

závěrečná zkouška proběhla ve dnech: 25.04. – 26.04.2019

Seznam přihlášených účastníků

cs_CZ