Představení Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat ČR, vzdělání fyzioterapeutů zvířat u nás

Czech Association of animal physiotherapy and rehabilitation zapsána do Spolkového rejstříku 10.12.2016. Vznikla jako organizace sdružující veterinární lékaře, odborníky v rehabilitaci zvířat a ostatní zájemce o oblast fyzioterapie a rehabilitace zvířat, kteří mají stejné profesní zájmy. Pro styk se zahraničím je oficiální anglický překlad názvu Czech Association of Animal Physiotherapy and Rehabilitation (zkratka CAAPR). Asociace sídlí na adrese: Veterinární klinika Vyvet, Dědická 680/27a, Vyškov, 682 01

Cíle Asociace jsou:

 • sdružování veterinárních lékařů, odborníků v rehabilitaci zvířat a ostatní zájemců, kteří se zabývají problematikou fyzioterapie a rehabilitace zvířat
 • zajištění výměny zkušeností mezi jednotlivými členy Asociace
 • zprostředkování informací ze zahraničních periodik a odborných publikací
 • zajišťování kontaktů se zahraničními organizacemi podobného zaměření
 • organizování odborných programů: konferencí, seminářů a kurzů
 • vydavatelská činnost odborných publikací se zaměřením na fyzioterapii a rehabilitaci zvířat
 • provádění výzkumných prací v oblasti fyzioterapie a rehabilitace zvířat a jejich šíření mezi odbornou i laickou veřejnost
 • šíření osvěty v oblasti a o oblasti fyzioterapie a rehabilitace zvířat

Členem Asociace se může stát na základě písemné přihlášky každý veterinární lékař, odborník v rehabilitaci zvířat a zájemce o oblast fyzioterapie a rehabilitace zvířat, který souhlasí s jejími stanovami. Odborníkem v rehabilitaci zvířat se míní osoba bez získaného titulu veterinární lékař schválená Prezidiem na základě předložení dokladů o vzdělání související s fyzioterapií a rehabilitací zvířat Členství v Asociaci je dvojího druhu a to člen – čekatel a řádný člen.

Člen musí do 3 let doložit vzdělání a odbornost související s fyzioterapií a rehabilitací pohybového aparátu zvířat a stává se certifikovaným členem.

Certifikovaný – člen musí doložit dokument o vzdělání a odbornosti související s fyzioterapií a rehabilitací zvířat. Tento dokument musí obsahovat vypsanou náplň tohoto vzdělání. O tom, zda náplň daného vzdělání splňuje požadavky na zařazení osoby, jako certifikovaného člena rozhodne Prezidium Asociace, případně navrhne její doplnění. Dokumentem o vzdělání a odbornosti související s fyzioterapií a rehabilitací zvířat je myšleno: dokončený kurz fyzioterapie a rehabilitace pod hlavičku AFRZČR, renomované zahraniční kurzy pod vedením diplomovaného specialisty nebo zahraniční asociace pro fyzioterapii a rehabilitaci zvířat, dlouhodobá stáž (3 a více měsíců) na pracovišti s diplomovaným specialistou, získaný titul evropského specialisty v oboru fyzioterapie, nebo Dipl. ECVS či Dipl. ECVN, které se rehabilitace týkají.


Aby Asociace naplnila svůj cíl rozhodnou měrou se podílet na systematickém a soustavném zvyšování odborné úrovně svých členů v oborech veterinární fyzioterapie a rehabilitace zvířat začala pořádat Kurz veterinární rehabilitace malých zvířat. Náplň kurzu je následující:

 • Anatomie a fyziologie
  • Anatomie pohybového aparátu (základy anatomie, kosterní aparát, klouby, vazy, svaly), funkční neuroanatomie, fyziologie nervového vzruchu a svalové kontrakce, základy pohybové fyziologie, biomechanika
 • Patofyziologie
  • Hojení tkání (šlachy, ligamenta, kosti, chrupavka, svaly)
 • Vyšetření pacienta
  • Anamnéza, klinická propedeutika, ortopedické vyšetření, neurologické vyšetření, analýza pohybu)
 • Patologie (onemocnění se vztahem k pohybovému aparátu)
 • Ortopedická onemocnění a jejich rehabilitace, neurologická onemocnění s jejich rehabilitace, geriatričtí pacienti, rehabilitace při hojení ran, rehabilitace kritických pacientů
 • Pasivní fyzioterapie
  • Pasivní pohyby a strečink, mobilizace kloubů, masáže
 • Pohybová terapie
  • Asistovaná pohybová terapie, trénink fyziologického postoje, trénink indukovaný spinálními reflexy, aktivní pohybová terapie
 • Fyzikální terapie
  • Hydroterapie, termoterapie, pulzní magnetoterapie, terapeutický ultrazvuk, elektroterapie (TENS, NMES, EMS), terapeutický laser, rázová vlna
 • Podpůrná péče v rehabilitaci
  • Kontrola vylučování u imobilních pacientů, pomůcky, pomocná zařízení, orthotika, protetika, bandáže, chondroprotektiva, výživa při rehabilitaci, paliativní terapie
 • Od teorie k praxi
  • Vyšetření pacienta, analýza klinických nálezů, interpretace lékařské zprávy, sestavení rehabilitačního protokolu, komunikace s klientem, hospitalizace versus ambulantní péče a rehabilitace v domácím prostředí.
en_US