MVDr. Aleš Tomek, Dipl.ECVN 

V roce 1999 získal po úspěšném ukončení Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně titul MVDr. Po jejím ukončení pracoval jako všeobecný veterinární lékař a asistent chirurgie, brzy ale zjistil, že „ho to táhne“ jiným směrem. V roce 2001 nastoupil na internship na oddělení klinické neurologie ve švýcarském Bernu. A právě zde se začala psát jeho životní cesta, profesní vzdělání, kvalifikace, ale i vášeň. V roce 2006 zde dokončil svoji rezidenturu a začal pracovat na veterinární klinice Jaggy. Jelikož neurologie a fyzioterapie jsou úzce spjaté obory, působil a stále působí zde nejen jako specialista na neurologii, ale také na fyzioterapii malých zvířat. V roce 2007 se stal se diplomovaným specialistou v neurologii European College of Veterinary Neurology (Dipl.ECVN). Od roku 2010 působí jako konzultant rakouské kliniky a od založení Asociace je nejen jejím prezidentem, ale také přednášejícím.


MVDr. Helena Potfajová, Cert. fyzioterapeut Belgie 

Helena Potfajová ukončila své vzdělání na Veterinární univerzitě v Brně v roce 2008. Již během studia ale věděla, že cesta všeobecného veterinárního lékaře pro ni není to právě a proto po úspěšném absolutoriu její kroky vedly do Belgie, kde se rozhodla vystudovat obor fyzioterapie a rehabilitace zvířat. Právě kombinace veterinárního vzdělání a praxe fyzioterapeuta z ní dělá cenný článek v uceleném systému vzdělání Asociace a veškeré své zkušenosti z praxe předává nejen studentům Odborného kurzu, ale také účastníkům na workshopech a seminářích, kde přednáší. Od vzniku založení Asociace je jejím řádným členem.


MVDr. Dorota Lippert

Ještě během svého studia na Univerzitě veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (SR) absolvovala část rehabilitačního kurzu CCRP. Po promocích se vydala na Mallorku, kde několik měsíců pracovala v rehabilitačním centru pro malá zvířata v Arenalu. Stáž probíhala pod vedením Renaty Diniz CCRP, předsedkyně AFISIVET. Po ukončení stáže na Mallorce se vrátila do Košic, kde participovala na otevření a chodu jednoho z prvních center pro fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat na Slovensku – WetPet. V roce 2019 se rozhodla pro návrat do ČR a začala pracovat jako prvolíniový veterinární lékař v ordinaci MVDr. Tomáše Pelikána v Brně Židenicích a zároveň působila jako veterinární fyzioterapeutka na veterinární klinice VyVet ve Vyškově. Nyní pracuje na brněnské klinice Jaggy jako anesteziolog. V roce 2020 složila zkoušky a stala se Certifikovaným fyzioterapeutem a rehabilitačním pracovníkem malých zvířat (Cert.CAAPR). Se svým manželem se ve volném čase věnujeme výrobě vozíčků a rehabilitačních pomůcek pro handicapovaná zvířata. Na kurzech ASOFYREZ působí jako lektorka od roku 2017, přednáším patofyziologii, fyzikální metody rehabilitace a ortotiku a protetiku.


Eva Hrníčková, Dis.

O tom, že cesty lidské i cesty poznání a vzdělání jsou nevyzpytatelné, ví své právě Eva Hrníčková. Její původní cesta totiž byla směrem humánním, vystudovala Vyšší zdravotnickou školu obor diplomovaný fyzioterapeut a tomuto povolání se věnovala dlouhých 15 let na rehabilitačním oddělení. V té době ale zasáhl osud a rozhodl se ji poslat na cestu jinou – tedy na cestu veterinární fyzioterapie. Rozhodla se vystudovat Kurz pořádaný Asociací a během studia také přijala pracovní nabídku z veterinární kliniky VyVet a pronikla hlouběji do světa zvířat a zdravotní péče o ně. Od roku 2021 je členem Prezidia Asociace a také jednou z přednášejících.


MVDr. Vojtěch Novák, CertVA

Veterinární anesteziologie


MVDr. Roman Kvapil

Veterinární praxe, kardiologie


MVDr. Jan Beránek, DipECVS, MRCVS

Veterinární chirurgie (GB)


Dr. MAS, Msc. Sabine Mai, CCRP

Veterinární rehabilitace (A)

en_US