TERMÍN KONÁNÍ: Čtvrtek, 23. září 2021, 20:00

SEZNAM PŘEDNÁŠEJÍCÍCH:
  • Mgr. Eliška Šuhaj

CENA: 100 Kč pro členy AFRZČR, z.s., 300 Kč pro ostatní

Přednášející:

Mgr. Eliška Šuhaj

   Je předsedkyní spolku AireBull aktivity z.s., který si dává za cíl zlepšení vztahů člověk-pes na základě pochopení potřeb psa v závislosti na možnostech majitele. I skrze FB skupinu Pes a volnočasové aktivity (8 tis. členů) interpretuje základy tzv. Canine Enrichmentu. Jedná se o naplnění potřeb psa respektující jeho přirozenost jako druhu, rasy a jedince.

EDUCATION

   Je mezinárodní mentor hersenwerku a absolvovala již 2 kurzy specializované na koncept free work (Animal Centered Education). Dále absolvovala několik kurzů a webinářů, které se zabývají nebo souvisejí s prací psa s různými omezeními např. Helping Dogs Thrive: Aging Dogs (Fenzi Dog Sport Academy – FDSA – Lori Stevens), Fit for Life (Avidog – Chris Zink a Gayle Watkins), Canine Sports Medicine for the Performance Dog Handler (FDSA – Sue Yanoff), Enrichment for Dogs: Ditch the Bowl, Better Their Life! (FDSA – Sarah Stremming), Using Enrichment to Improve Your Relationship With Your Dog (FDSA – Emily Strong) aj.

   V současné době dokončuje případové studie pro získání titulu CPCFT (Certified Professional Canine Fitness Trainer) a vzdělává se v kurzu Enrichment Framework for Behavior Modification MasterClass (Pet harmony – Emily Strong, Allie Bender).

en_US