Na základě vzniklého požadavku z dubnového semináře “Fyzioterapie psů I” byla založena a bude vám představena Asociace fyzioterapie zvířat České republiky, z.s.


Zapsání do spolkového rejstříku

13.12.2016

Dne 10. 12. 2016 byla Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat, z.s. zapsána do spolkového rejstříku vedeného u krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L22222.


VEPRA

23.12.2017

Naše AFRZČR, z.s. byla přidána na stránky The Veterinary European Physical Therapy and Rehabilitation Association (VEPRA). VEPRA byla založena v roce 2009 a sdružuje a specialisty v oboru rehabilitace a fyzioterapie zvířat. Jejím cílem je podpora a práce na vzdělání a rozvoji tohoto oboru v každodenní praxi.


Výchova odborných veterinárních lékařů

19.11.2018

Na Sněmu Komory veterinárních lékařů byl schválen námi navržený a vyjednaný Vzdělávací řád umožňující veterinárním lékařům po absolvování našeho kurzu získat označení odbornosti Veterinární lékař autorizovaný KVL ČR ve fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. Více se dočtete v přiloženém článku.


Tříleté úsilí bylo korunováno úspěchem

4.10.2019

Podařil se velký krok v naplnění Cíle činnosti Asociace, a to podílet se na systematickém a soustavném zvyšování odborné úrovně svých členů v oborech veterinární fyzioterapie a rehabilitace zvířat. Již od svého vzniku se Asociace s Ministerstvem zemědělství podílela na vytvoření nové profesní kvalifikace Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat. Kvalifikace byla schválena v srpnu letošního roku a Asociace se stala tzv. Autorizovanou osobou, což znamená, že může pořádat zkoušky k této kvalifikaci. Více se dočtete v přiloženém článku.


14 statečných

26.02.2019

Zde najdete zpověď prezidenta MVDr. Aleše Tomka, Dipl ECVN naší Asociace. Zamýšlí se a shrnuje první proběhlý Kurz rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat.

en_US